Spring over hovedmenu

NYHED / 24-01-2018

Muligt at søge om voldsforebyggelsespakker

Puljen til voldsforebyggelsespakker kan nu søges. Pakkerne henvender sig til hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler.

Arbejdspladser inden for udvalgte brancher kan nu søge om voldsforebyggelsespakker. Pakkerne henvender sig til ansatte på døgninstitutioner- og hjemmepleje, fængsler, hospitaler, lærere og politi.

Pakkerne består af forløb, hvor deltagerne lærer at forebygge og håndtere episoder med vold og trusler. Der er i alt afsat 5 millioner kroner 2018 til voldsforebyggelsespakkerne, og puljen kan søges indtil fredag den 6. april 2018 kl. 12.