Spring over hovedmenu

NYHED / 08-02-2018

Lovforslag om at ændre pensionsloven fremsat

Kravene til optjening af folkepension og førtidspension skal skærpes, og der skal være flere muligheder for at opsætte sin pension. Det fremgår af et nyt lovforslag, der er fremsat i Folketinget.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har den 7. februar 2018 fremsat et lovforslag om at ændre pensionsloven. Lovforslaget er en del af udmøntningen af Aftalen om flere år på arbejdsmarkedet fra juni 2017, der blev indgået mellem regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) og Dansk Folkeparti.

Med lovforslaget skærpes kravene til optjening af ret til fuld folkepension og førtidspension og den supplerende pensionsydelse. Det skal sikre en bedre sammenhæng med den stigende folkepensionsalder og udviklingen i danskernes levetid.

Fremover skal man have boet i riget i 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år og tidspunktet for tilkendelse af førtidspension eller folkepensionsalderen. Herudover ophæves den særstilling flygtninge har i dag ved tilkendelse af førtidspension, hvor de kan sidestille bopælstid fra hjemlandet med bopælstid i Danmark.

Lovforslaget indebærer også, at der gives flere muligheder for at opsætte pensionen, så det fremover bliver muligt at vælge mellem følgende tre ordninger:

  1. Den gældende ordning (livsvarigt månedligt tillæg til grundbeløb og pensionstillæg).
  2. Et højere månedligt tillæg i 10 år til grundbeløb og pensionstillæg.
  3. Et engangstillæg til grundbeløbet og et højere månedligt tillæg i 10 år til pensionstillæg.

Det foreslås samtidig, at det udbetalte engangstillæg for opsat pension ikke indgår i grundlaget for beregning af topskat.

Lovforslaget 1. behandles i Folketinget den 22. februar 2018