Spring over hovedmenu

NYHED / 23-02-2018

Ministeren skal i samråd om fattigdom og arbejdsløshed

Beskæftigelsesministeren er kaldt i samråd om kontanthjælpsloftet og integrationsydelsens påvirkning på fattigdom og arbejdsløshed i Danmark.

Når beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fredag den 23. februar møder op til samråd på Christiansborg, handler det om kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen.

Beskæftigelsesudvalget har bedt ministeren forholde sig effekterne af blandt andet Jobreformen fase I –kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen – som trådte i kraft i oktober 2016.

Baggrunden for samrådet er en redegørelse udarbejdet af tænketanken CEPOS, der viser, at der er sket en stigning i antallet af såkaldt relativt fattige i Danmark, efter at jobreformen trådte i kraft.

 

Om Jobreform fase I

Den 18. november 2015 indgik regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en aftale om et nyt kontanthjælpssystem, der skulle sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde.

Med aftalen blev der indført et kontanthjælpsloft – som lagde et loft over, hvor meget man samlet kan modtage i kontanthjælp, boligsikring og særlig ydelse.

Samtidigt blev der indført en 225-timersregel, som betød, at personer, der er vurderet i stand til at arbejde, skal have mindst 225 timers beskæftigelse i løbet af et år for ikke at blive trukket i ydelsen.

Kilde: star.dk og bm.dk