Spring over hovedmenu

NYHED / 14-03-2018

Lovforslag fremsat om tilsynet med psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet skal kunne tale med ansatte alene. Det fremgår af et lovforslag, der netop er fremsat i Folketinget.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har den 14. marts 2018 fremsat et lovforslag L181 om at justere tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø. Formålet er at sikre, at der er klare rammer for Arbejdstilsynets beføjelser i tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø.

Lovforslaget indebærer, at Arbejdstilsynet kan tale med de ansatte, uden at der er andre til stede, herunder arbejdsgiveren.

Samtidig foreslås det, at Arbejdstilsynet har mulighed for at gennemføre gruppesamtaler med ansatte, når det er arbejdsfagligt begrundet. Arbejdsgiveren har ret til at være til stede under gruppesamtalen, medmindre Arbejdstilsynet vurderer, at der er risiko for, at formålet med samtalen dermed forspildes.

Det sidste element i lovforslaget handler om midler til tværgående aktiviteter til partssamarbejdet på arbejdsmiljøområdet. Med lovforslaget præciseres det, at midlerne skal anvendes til aktiviteter iværksat af Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø eller Arbejdsmiljørådet.

Fremsættelsen af lovforslaget udmønter en del af den politiske løsning i forbindelse med parternes drøftelser om det såkaldte Metodeudvalg, der siden 1995 har dannet grundlag for tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø i Danmark. Anbefalingerne fra Metodeudvalget handler grundlæggende om, hvad Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om i relation til psykisk arbejdsmiljø.