Spring over hovedmenu

NYHED / 30-04-2018

Beskæftigelsesminister Troels Lunds Poulsens kommentar til ledighedstallet for marts 2018

Danmarks Statistik har offentliggjort ledighedstal for marts 2018, der viser en lille stigning fra februar til marts.

Ledigheden er steget lidt i marts 2018, viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Der var således 1.500 flere ledige end måneden før. Dermed er ledigheden 4,1 procent af arbejdsstyrken, og det svarer til en ledighed på 111.800 personer. Det skal bemærkes, at Danmarks Statistik i forbindelse med ledighedstallene for marts har nedjusteret ledighedstallet for februar fra 110.800 til 110.300.

Ifølge Danmarks Statistik kan det fortsat forventes, at der er lettere øget usikkerhed i såvel ledighedsniveauet som i udviklingen fra måned til måned fra og med juli 2017, hvor datakilderne vedrørende dagpengemodtagerne blev ændret. I takt med, at der er opdaget indberetningsfejl er ledighedstallet blevet korrigeret bagudrettet. Det betyder blandt andet, at den stigning i ledigheden, man så i juli, er blevet væsentligt nedjusteret.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- I marts måned ser man en lille stigning i ledigheden, viser tal fra Danmarks Statistik. Her skal man huske på, at der er usikkerhed om ledighedstallene. Denne usikkerhed ændrer ikke på, at ledigheden har været faldende over en længere periode, og at beskæftigelsen er rekordhøj. Alene siden sommeren 2015 er der skabt 129.300 job, så det går godt.

- Der er allerede nu mangel på hænder i nogle brancher og i nogle områder af landet. Derfor har regeringen også fokus på at forebygge flaskehalse, og vi vil blandt andet styrke virksomhedernes mulighed for at ansætte relevant udenlandsk arbejdskraft.