Spring over hovedmenu

NYHED / 30-04-2018

Nyt markant fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere

Antallet af kontanthjælpsmodtagere, modtagere af integrationsydelse samt uddannelseshjælp er faldet med 21.500 fuldtidspersoner fra april 2016 til januar 2018, når der tages højde for sæsonudsving. Det svarer til, at 32 personer hver dag har forladt kontanthjælpssystemet, siden regeringen indførte kontanthjælpsloftet og 225-timer-reglen.

Fra december 2017 til januar 2018 er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med yderligere 1.800 fuldtidspersoner. Det viser de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet. I januar 2018 er der dermed 135.000 fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet.

Udviklingen kommer samtidig med, at kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er blevet indført den 1. april 2016. Kontanthjælpsloftet sikrer, at der en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde, og med 225-timersreglen stilles der krav om, at de, der kan arbejde, også står til rådighed.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er glædeligt, at antallet af kontanthjælpsmodtagere fortsætter med at falde, og vi kan samtidig se, at de ikke kommer over på lignende ydelser. Ledigheden er lav, og der har aldrig været så mange ansat i det private.

Når den seneste udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere sammenholdes med udviklingen i det samlede antal ydelsesmodtagere, kan man alene følge udviklingen frem til december 2017. Ser man på antallet af personer på offentlig forsørgelse er det faldet med 36.200 fuldtidspersoner fra april 2016 til december 2017. Langt den største del af faldet skyldes færre i kontanthjælpssystemet og på efterløn, mens antallet af personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalidering, forrevalidering samt sygedagpenge og jobafklaringsforløb samlet set er steget med knap 4.000 fuldtidspersoner.

Efter kontanthjælpsloftet har en typisk familie med to børn på kontanthjælp efter skat 23.800 kroner i samlede offentlige ydelser om måneden.

Find tallene frem til januar 2018