Spring over hovedmenu
""
Traditionen tro rundes Folketingsåret af med en afslutningsdebat i salen. Statsministeren holder første tale, og dagen slutter typisk først efter mange, mange timers debat. Foto: Colourbox.com

NYHED / 30-05-2018

Regeringens resultater: ”Danmark er tilbage i topform”

Afslutningsdebatten i Folketinget i dag binder en sløjfe på de mål, regeringen har opnået i årets løb – og mange af dem er på beskæftigelsesområdet.

Folketingsåret 2017/2018 lakker mod enden. Og i dag sættes ét af de sidste punktummer.

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen byder op til debat i Folketingssalen, kan han sætte hak ved flere successer i løbet af indeværende folketingsår.

I sin tale indleder statsministeren med tal, der symboliserer, at ”Danmark er tilbage i topform”.

98. Fordi beskæftigelsesfrekvensen er steget i 98 ud af 98 kommuner siden folketingsvalget. I alle landets 98 kommuner. Eller 130.000. Fordi der siden regeringsskiftet i 2015 er skabt 130.000 flere private lønmodtagerjob.

Dét er blot to punkter i statsministerens talrække. Tilføjer man minimum 12 ekstra, så udgør det, hvad der kan kaldes regeringens resultater på beskæftigelsesområdet.

”Et velfungerende arbejdsmarked med høj beskæftigelse”

Her finder du en oversigt over nogle af regeringens resultater for Folketingsåret 2017-2018 på beskæftigelsesområdet:

 • Opkvalificering af ledige
 • Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsbetalinger
 • Ny ferielov i Danmark
 • Indsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet fortsætter
 • Et længere og godt seniorarbejdsliv
 • Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere mv.
 • Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked
 • Kontant og skattefri udbetaling af efterløn
 • Ændring af pensionsreglerne
 • Præcisering af regler, så borgere ikke visiteres til ressourceforløb, hvis deres arbejdsevne ikke kan udvikles
 • Styrket håndhævelse af RUT med mulighed for administrative tvangsbøder
 • ”Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med” – forenkling af beskæftigelsesindsatsen
 • ”Skærpede sanktioner og styrket kontrol med offentlige forsørgelsesydelser”
 • Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks Fremtid
Læs om alle regeringens resultater 17/18 på Statsministeriets hjemmeside