Spring over hovedmenu
""
Offentlig forsørgelse til Syriens Krigere og nedskæringer i Naturstyrelsen er på dagsordenen, når beskæftigelsesministeren i denne uge skal i samråd. Foto: Beskæftigelsesministeriet

NYHED / 27-08-2018

Ministeren skal i to samråd i løbet af ugen

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen skal i denne uge i to samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Det første samråd finder sted tirsdag den 28. august, hvor beskæftigelsesministeren sammen med miljø- og fødevareministeren skal i samråd om nedskæringer og udlicitering af opgaver i Naturstyrelsen.

De to ministre skal svare på spørgsmål BE, der er stillet af Christian Juhl (EL). Spørgsmålet lyder:

”Regeringen vil nedlægge stillinger i Skov- og Naturstyrelsen og udliciterer yderligere 70 årsværk. Ministrene bedes orientere om baggrunden for nedskæringen og udliciteringen og om konsekvenserne heraf for de ansatte – og for udviklingen af skovdriften? Ministrene bedes herunder redegøre for, hvordan de ved nedskæringerne og udliciteringen vil sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold for de ansatte – og tilgodese det langsigtede hensyn til miljø og natur?”

Det andet samråd finder sted torsdag den 30. august, hvor beskæftigelsesministeren sammen med justitsministeren skal i samråd om regeringens indsats mod fremmedkrigere på offentlige ydelser og myndighedssamarbejdet på området.

Beskæftigelsesministeren skal besvare spørgsmål, BF, der er stillet efter ønske fra Leif Lahn Jensen (S) og Morten Bødskov (S). Spørgsmålet lyder:

”Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at der nu sættes en stopper for, at syrienskrigere (fremmedkrigere) rejser ud af Danmark og samtidig modtager offentlig forsørgelse, som ministeren bebudede den 22. december 2016 på bl.a. Ritzau?”

Justitsministeren skal besvare spørgsmål BG, der også er stillet efter ønske fra Leif Lahn Jensen (S) og Morten Bødskov (S). Spørgsmålet lyder:

”Ministeren bedes redegøre for omfanget af indberetninger, som PET har foretaget til de udbetalende myndigheder i sager, hvor fremmedkrigere under udrejse har modtaget ydelser omfattet af lovændringen (L 192 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere)), der trådte i kraft den 1. juni 2017 samt redegøre for, om myndighedssamarbejdet efter ministerens vurdering er effektivt og velfungerende?”