Spring over hovedmenu
""
Seniorer har større risiko for langtidsledighed end andre. Derfor skal en række nye projekter hjælpe seniorer med at holde fast i arbejdsmarkedet. Foto: Colourbox.com

NYHED / 28-09-2018

10 millioner kroner skal hjælpe til at holde seniorer på arbejdsmarkedet

En række projekter skal med fokus på karriererådgivning hjælpe seniorer i risiko for langtidsledighed med at bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet. Der er godt 10 millioner kroner i puljen til projekterne.

For seniorer er der en større risiko for langtidsledighed end for øvrige aldersgrupper. Derfor skal en række nye projekter hjælpe denne gruppe med at holde fast i arbejdsmarkedet. Det vil ske gennem karriererådgivning med fokus på, om den enkelte har forældede kompetencer, og om det er relevant at skifte karrierespor til andre brancher eller jobfunktioner, fx hvis der er risiko for nedslidning. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er vigtigt, at vi får seniorerne fastholdt på arbejdsmarkedet. De spiller en væsentlig rolle, når det kommer til nogle af de udfordringer, vi har med mangel på arbejdskraft. De har ofte meget erfaring at bidrage med efter mange år på arbejdsmarkedet, og så kan de mange gange hurtigt udfylde en ledig stilling.

Der blev ydet tilskud til lignende projekter i 2016. Disse projekter bliver endeligt evalueret, når de er afsluttet ved udgangen af i år, men foreløbige erfaringer viser, at deltagerne især har udbytte af at indgå i netværk og få individuel vejledning. Samtidig peger erfaringerne på, at det for mange seniorer er svært at orientere sig i de forskellige uddannelsesordninger for ledige. Derfor vil der blive stillet krav om, at der i de nye projekter indgår en VEU-koordinator. 

Pengene kommer som led i forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen fra 2014. Her blev der afsat 10,2 millioner kroner årligt til en pulje til særlige indsatser til ledige over 50 år. Pengene vil denne gang gå til at yde tilskud til 4-6 projekter, der gennemføres i regi af a-kasser.