Spring over hovedmenu
Tirsdag den 2. oktober startede et nyt folketingsår med nye lovforslag på beskæftigelsesområdet. I den første uge fremsætter beskæftigelsesministeren fire forslag. Foto: Beskæftigelsesministeriet.

NYHED / 03. oktober 2018

Fire lovforslag fremsættes i Folketingets åbningsuge

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har i det nye folketingsår 14 lovforslag på programmet. Fire af lovforslagene fremsættes i dag, og alle fire bliver 1. behandlet tirsdag den 23. oktober 2018.

Det er atter blevet oktober, og det betyder, at Folketinget slår dørene op til et nyt politisk år med flere lovforslag på programmet.

I Folketingets første uge fremsætter beskæftigelsesministeren fire lovforslag på beskæftigelsesområdet.

Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge

Med lovforslaget, L 13, bliver der indført et opholdskrav til arbejdsløshedsdagpenge. Medlemmer af en a-kasse skal have opholdt sig lovligt i Danmark eller i et andet EU/EØS-land i sammenlagt syv år inden for de seneste otte år for at kunne få ret til arbejdsløshedsdagpenge. En række ophold i udlandet bliver sidestillet med ophold her i riget. Det gælder fx hyre på et dansk skib, udsendt som repræsentant for en dansk myndighed og ved ansættelse i en dansk virksomhed. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti i februar 2018. 

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge

Med lovforslaget, L 12, bliver overgangsordningen for supplerende dagpenge gjort permanent. Ordningen har hidtil sikret, at ledige, der har opbrugt retten til supplerende dagpenge, kan få udbetalt dagpenge i måneder, hvor de har beskæftigelse.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs

Med lovforslaget, L 11, får Lønmodtagernes Garantifond (LG) mulighed for at lægge ud for lønmodtagerkrav i sager om virksomhedsoverdragelse. Det gælder i de tilfælde, hvor der forud for en konkurs kan have fundet en virksomhedsoverdragelse sted til en offentlig erhverver eller i forbindelse med offentlig garantistillelse, og hvor lønmodtagerne derfor ikke hurtigt får de beløb, som de har til gode. Lovforslaget er en udmøntning af aftalen om forebyggelse af konkurser, som alle Folketingets partier indgik i oktober 2017.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger

Med lovforslaget, L 10, ændres aktieoptionsloven, så muligheden for at indgå aftaler om optionsordninger udvides. De nuværende begrænsninger i forhold til, hvad der er muligt at aftale om optioner i forbindelse med at en lønmodtager fratræder, bliver således ophævet. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en erhvervs- og iværksætterpakke, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i november 2017.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside