Spring over hovedmenu
Det er bag Christiansborgs mure, at lovforslag bliver 1., 2. og 3. behandlet for til sidst at blive vedtaget. Inden året er omme, skal flere lovforslag på beskæftigelsesområdet behandles og vedtages. Foto: Colourbox.com

NYHED / 04. december 2018

Fem lovforslag behandles i Folketinget

Folketinget 2. behandler tirsdag fem lovforslag på beskæftigelsesområdet og et beslutningsforslag.

Når vi bevæger os ind i årets sidste måned, skal Folketinget have 2. og 3. behandlet de sidste lovforslag for 2018. December måned starter derfor ud med 2. behandlinger af fem lovforslag tirsdag den 5. december og 2. behandling af et beslutningsforslag.

Alle fem lovforslag er sat på dagsorden til 3. behandling torsdag den 6. december.

L 10: Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger

Aktieoptionsloven ændres, så muligheden for at indgå aftaler om optionsordninger udvides. De nuværende begrænsninger i forhold til, hvad der er muligt at aftale om optioner i forbindelse med at en lønmodtager fratræder, bliver således ophævet.

Læs om L 10 på Folketingets hjemmeside

L 12: Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge

Overgangsordningen for supplerende dagpenge bliver gjort permanent. Ordningen har hidtil sikret, at ledige, der har opbrugt retten til supplerende dagpenge, kan få udbetalt dagpenge i måneder, hvor de har beskæftigelse.

Læs om L 12 på Folketingets hjemmeside

L 69: Sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik

Med lovforslaget reguleres en arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren, der indgår i en sag i kommunen eller i Ankestyrelsen. Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren ikke skal have ret til at blive gjort bekendt med disse oplysninger, selv om arbejdsgiveren er part i sagen.

Læs om L 69 på Folketingets hjemmeside

L 70: Ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Tilskadekomne, der er omfattet af den grønlandske arbejdsskadesikring, modtager fremover erstatning, indtil personen får ret til alderspension. Baggrunden er, at den grønlandske pensionsalder er blevet forhøjet.

Læs om L 70 på Folketingets hjemmeside

L 87: Ændring af lov om Udbetaling Danmark

Lovforslaget er en ændring af lov om Udbetaling Danmark. Her lægges der op til, at der bliver etableret en it-løsning med henblik på at identificere relevante kunder i pensionsinstitutterne, der har behov for en mere målrettet rådgivning om pensionsopsparing.

Læs om L 87 på Folketingets hjemmeside

B 18: Om regulering af arbejdsløshedsdagpenge

Med beslutningsforslaget vil Enhedslisten pålægge regeringen at fremsætte lovforslag inden udgangen af februar 2019 om regulering af arbejdsløshedsdagpenge. Det skal sikre, at dagpengenes værdi ikke falder fremover - og dermed skabe tryghed for lønmodtagerne.

Læs om B 18 på Folketingets hjemmeside