Spring over hovedmenu
""
Timetallet i fleksjob skal gerne med tiden øges for udsatte borgere. Ny pulje skal fortsætte de gode erfaringer med at give en håndholdt indsats. Foto: Colourbox.com .

NYHED / 30-11-2018

Ny pulje skal hjælpe borgere i fleksjob til at arbejde flere timer

Udsatte ledige skal hjælpes hurtigere i fleksjob, og så skal en håndholdt indsats øge chancerne for, at de med tiden kan arbejde mere. Det er tankerne bag projektet Fleksjob II.

Kommuner kan nu søge del i en pulje på 21,6 millioner kroner fra satspuljeaftalen for 2016, hvor der blev afsat midler til at initiativer, der skal udvikle arbejdsevnen hos personer ansat i fleksjob på få timer.

Projektet Udvikling i Fleksjob II har fokus på to ting: Borgere på ledighedsydelse skal i fleksjob ved hjælp af intensiv jobrettet indsats, og så skal timetallet for borgere i fleksjob på 10 timer eller mindre øges. 

Projektet kommer i forlængelse af Udvikling i Fleksjob I, som løb fra 1. januar 2017- 30. juni 2018. Her havde man succes med at flytte borgere hurtigere fra ledighedsydelse til fleksjob blandt andet gennem intensive og hyppige samtaler med borgeren inden ansættelsen i fleksjob.

19 kommuner deltog, og evalueringen viser, at sandsynligheden for at overgå fra ledighedsydelse til fleksjob efter otte uger var øget med 68 procent. Til gengæld var det ikke lykkes at øge arbejdstiden for dem i fleksjob yderligere end gennemsnittet. 

Med Udvikling i Fleksjob II vil man derfor sætte yderligere ind med en jobformidler tidligt og gennemgående i hele processen, som skal hjælpe med at lave et godt match mellem borger og virksomhed. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg håber, at vi med dette projekt kan hjælpe folk hurtigt væk fra ledighedsydelse til fleksjob og dem i fleksjob til at tage flere timer. Det vil være godt for dem selv, for virksomhederne og for samfundsøkonomien. Vi har brug for alle hænder, som kan bidrage på arbejdsmarkedet.

Den borgerrettede indsats i Udvikling i Fleksjob II varer i 18 måneder med forventet opstart april 2019.  

Læs mere om puljen på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside