Spring over hovedmenu
""
Virksomhedernes muligheder for at aflønne medarbejdere med aktier bliver forbedret. Foto: Colourbox.com

NYHED / 06-12-2018

Lovforslag forbedrer muligheden for at aflønne medarbejdere med aktier

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der udvider aftalefriheden i optionsordninger og dermed understøtter muligheden for at aflønne medarbejdere gennem medarbejderaktier.

I november 2017 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer. Aftalepartierne var blandt andet enige om, at virksomhedernes muligheder for at aflønne medarbejdere med aktier skal forbedres. Det vil udvide vækstvirksomheders muligheder for at benytte medarbejderaktieprogrammer til at motivere, aflønne og dele ejerskabet af virksomheden med medarbejderne.

Det indgik derfor i aftalen, at reglerne for indgåelse af aftaler om medarbejderaktieprogrammer, herunder optioner, skal ændres, så der kommer en øget grad af aftalefrihed og skabes større klarhed om reglerne. 

Lovforslaget, som Folketinget har vedtaget torsdag, 6. december 2018, udmønter den del af aftalen.

Aftalefriheden i optionsordninger udvides, så det fremover bliver muligt at aftale, at medarbejderaktier, der på fratrædelsestidspunktet endnu ikke er optjent, falder bort, når en medarbejder opsiges. Samtidigt bliver det muligt at indgå aftaler om tilbagekøb af aktier til markedspris ved fratrædelse.