Spring over hovedmenu
""
Inden for de seneste år er stadig flere begyndt at arbejde lidt vedsiden af kontanthjælpen. Det gælder i særlig grad kvinder med ikke-vestlig baggrund. Foto: Colourbox.com

NYHED / 17-01-2019

Flere kvinder med ikke-vestlige baggrund arbejder ved siden af kontanthjælpen

Over 1.300 ikke-vestlige indvandrerkvinder arbejdede ved siden af kontanthjælpen i april i år. To år før var det 740 kvinder.

Tusinder har forladt kontanthjælpssystemet de sidste to år, og nu viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, at de tilbageværende i højere grad arbejder ved siden af deres ydelse.  

Andelen af personer i kontanthjælpssystemet med ordinære løntimer (småjob) er nemlig steget fra 4,7 procent i april 2016 til 7,3 procent i april 2018. Stigningen gælder især ikke-vestlige personer, hvor næsten dobbelt så mange - nærmere præcist 91 procent flere - arbejder i småjob ved siden af ydelsen end i april 2016.

Ser man nærmere på gruppen, kan man se, at især kvinderne har fået en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Her er andelen i småjob steget med 104 procent, svarende til, at ca. 1.310 ikke-vestlige kvinder nu arbejder i småjob ud af samtlige godt 136.900 personer i kontanthjælpssystemet. I april 2016 var det kun tilfældet for 740 ud af knap 162.600 personer. Der er tale om berørte personer.

De arbejdende personer udgør samlet 7,3 procent af hele gruppen. Tilsvarende udgør de ikke-vestlige personer med småjob ca. 8 procent af de i alt 44.200 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som er i kontanthjælpssystemet. 

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen trådte i kraft i april 2016. Analysen kan dog ikke bruges til at konkludere, at udviklingen skyldes de ændrede regler, da der ikke er tale om en effektanalyse. Det fremgår heller ikke, hvor mange der er omfattet eller undtaget fra timereglen. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: 

- Det er rigtig glædeligt at få bekræftet, at flere nu arbejder ved siden af kontanthjælpen. Især hæfter jeg mig ved, at særligt kvinderne med ikke-vestlig baggrund, som vi jo ved har en udfordring med at komme ind på arbejdsmarkedet, i højere grad er kommet i småjob. 

- Vi har set eksempler på, at småjob kan være et skridt på vejen mod at forsørge sig selv. De, der har stået uden for arbejdsmarkedet i mange år, får måske ikke et fuldtidsjob fra den ene dag til den anden, men småjob kan være et trin på vejen. Det at få anerkendelsen i form af en lønseddel og at være en del af et fællesskab, kan have en kæmpe betydning for den enkelte.

- Jeg tror, at udviklingen blandt andet skyldes 225-timersreglen, men fremgangen er selvfølgelig også hjulpet godt på vej af gode konjunkturer. Så er det rigtigt, at opgaven med at få ikke-vestlige indvandrere i job langt fra er løst, og jeg så da også gerne, at endnu flere arbejder ved siden af deres ydelse og endnu bedre – kommer helt ud af kontanthjælpen. Derfor har vi også fornylig indgået en stor aftale om sanktioner, der gør det lettere for kommunerne at sikre, at kontanthjælpsmodtagere også står til rådighed for job. Og samtidig kan vi heldigvis også se, at andelen nytilkomne flygtninge, som er i arbejde efter tre år i Danmark, er steget.