Spring over hovedmenu

NYHED / 18-01-2019

To nye forligsmænd udnævnt

Beskæftigelsesministeren har efter indstilling fra Arbejdsretten udnævnt to nye forligsmænd til Statens Forligsinstitutionen.

Der er blevet udnævnt to nye forligsmænd til Statens Forligsinstitution, som varetager den vigtige opgave med at bistå arbejdsmarkedets parter i forbindelse med overenskomstfornyelser, hvor der er risiko for arbejdsstridigheder.

De to nye forligsmænd er rigsadvokat Jan Reckendorff, som er udnævnt for en tre-årig periode, og statsadvokat Lise-Lotte Stjernholm Nilas, som er udnævnt for en to-årig periode.