Spring over hovedmenu
""
Det ene samråd handler om arbejde med mineraluld, som blandt andet bruges til at isolere bygninger. Der er fokus på regler og beskyttelseskrav, så folk ikke bliver syge af at arbejde med det. Foto: Colourbox.com

NYHED / 16-01-2019

To samråd i Folketinget om mineraluld og boligforhold

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen deltager i to samråd onsdag. Det ene samråd handler om mineraluld på arbejdspladsen, og hvilke regler og beskyttelseskrav, der gælder. Det andet samråd er sammen med transport-, bygnings- og boligministeren og handler om boligforhold for bygningsarbejdere.

Årets to første samråd på beskæftigelsesområdet finder sted onsdag den 16. januar, hvor beskæftigelsesministeren vil deltage.

Det første samråd handler om regler og beskyttelseskrav ved anvendelse af nyt og gammelt mineraluld på arbejdspladsen. Her skal ministeren blandt andet forholde sig Arbejdstilsynets holdning til mineraluld og redegøre for, hvilken fremgangsmåde han finder forsvarlig i behandlingen af de produkter og stoffer, som er kræftfremkaldende.

Læs samrådsspørgsmålene på Folketingets hjemmeside:

Samrådsspørgsmål AN

Samrådsspørgsmål AP

Det andet samråd afholdes sammen med transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen og handler om boligforhold for bygningsarbejdere. Baggrunden for samrådet er blandt andet en beskrivelse af elendige boligforhold for bygningsarbejdere, som Fagbladet har udarbejdet, samt meldinger fra kommuner om uklare regler for indretning og placering af boliger for bygningsarbejdere.

Ministrene er derfor blevet bedt om at redegøre for, om de mener, at boligforholdene for bygningsarbejdere er forsvarlige og rimelige, om reglerne om boligforhold for bygningsarbejdere er klare og entydige, og om kontrolindsatsen af boligforholdene er tilfredsstillende.

Læs om samrådet på Folketingets hjemmeside