Spring over hovedmenu
""
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen deltager onsdag i to samråd på beskæftigelsesområdet – henholdsvis i Europaudvalget og i Udvalget for Landdistrikter og Øer sammen med regeringsfællen Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Foto: Colourbox.com

NYHED / 27-02-2019

Ministeren skal i samråd om dagpenge og social eksport

Onsdag er der to samråd på beskæftigelsesministerens program. Det ene handler om EU-borgeres ret til dagpenge og det andet om flytning af socialt udsatte borgere fra en kommune til en anden.

Beskæftigelsesministeren er onsdag den 27. februar 2019 kaldt i to samråd i Folketinget i henholdsvis Europaudvalget og Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Det første samråd i Europaudvalget omhandler rettigheder for EU-borgere, hvis de skal søge dagpenge.

Her er ministeren blevet bedt om at svare på:

- Konkrete initiativer i forhold til Forordning 883, der giver borgere fra andre EU-lande ret til danske dagpenge efter henholdsvis én måneds og én dags arbejde i Danmark?

- Hvordan regeringen vil leve op til valgløftet om at ”Sikre dagpengeregler så EU-borgere ikke fremover kan opnå fuld ret til danske dagpenge efter bare få ugers medlemskab af en a-kasse og fuldtidsarbejde i Danmark”.

- Give en status på regeringens arbejde med at ”samle en alliance af ligesindede EU-lande som fx Storbritannien, Holland, Tyskland, Østrig og Finland og sammen arbejde for, at EU ikke udvikler sig i retning af en social union”.

- Redegøre for om han er enig med Morten Løkkegaard, som udtaler, at den danske regering bør overveje at aktivere EU-traktatens Artikel 48 med henblik på at beskytte danske velfærdsydelser i lyset af forordning 883?

Læs om samrådet og find spørgsmålene på Folketingets hjemmeside

Det andet samråd foregår i Udvalget for Landdistrikter og Øer, hvor både beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille er indkaldt.

Ministrene er i samrådet blevet bedt om at kommentere en sag omtalt i en række artikler i Folketidende. Sagen handler om, at Lolland Kommune mener, at Greve Kommune har hjulpet en social udsat borger med at flytte fra Greve Kommune til Lolland Kommune.

Læs om samrådet på Folketingets hjemmeside