Spring over hovedmenu
""
Aftaleparterne bag trepartaftalen om voksen- og efteruddannelse har besluttet, at der skal gøres en ekstra indsats for at udbrede kendskabet til sporskifteordningen. Foto: Colourbox.com

NYHED / 15-02-2019

Pulje til opsøgende indsats i forbindelse med sporskifte

Kendskabet til sporskifteordningen skal øges, og det skal arbejdsmarkedets parter bidrage med. Der er afsat 1,5 millioner kroner til indsatsen, og der kan søges frem til 1. april.

Med sporskifteordningen gives der økonomisk støtte til, at nedslidningstruede medarbejdere kan skifte job eller branche. For at udbrede kendskabet til ordningen, blev der tidligere på måneden igangsat en informationskampagne, der skal gøre virksomheder og ansatte opmærksomme på mulighederne for sporskifte.

Parallelt med kampagnen er der udmeldt en pulje med 1,5 millioner kroner målrettet arbejdsmarkedets parter. Puljen giver de overenskomstbærende fagforbund og brancheorganisationer/arbejdsgiverorganisationer mulighed for i fællesskab at gennemføre en opsøgende indsats over for lønmodtagere og virksomheder i nedslidningstruede brancher.

Sporskifteordningen udspringer af trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse, hvor der samlet blev afsat 100 millioner kroner til ordningen, der løber i perioden 2018 til 2021.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering administrerer puljen til opsøgende indsats og ansøgningsfristen er den 1. april 2019.

Læs mere om puljen til opsøgende indsats på STAR.dk

Læs mere om sporskiftekampagnen

Sporskifteordningen

Sporskifteordningen er målrettet medarbejdere i 20 nedslidningstruede brancher og giver mulighed for, at nedslidningstruede medarbejdere kan hjælpes videre til en ny jobfunktion i samme virksomhed eller til et job i en anden virksomhed.

En medarbejder kan deltage i efteruddannelse som fx AMU-kurser, vejledning og eventuelt praktik i op til 40 dage inden for en periode på seks måneder. Alle kursusudgifter kan blive dækket af ordningen, hvis de giver erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Virksomheden kan yderligere få udbetalt lønkompensation på op til 260 kr./time og få dækket omkostninger til administration og koordinering svarende til maksimalt fem timer à 260 kr. pr. sporskiftepakke, der kan omfatte en eller flere medarbejdere i virksomheden.

Der kan maksimalt ydes støtte på 120.000 kr. pr. medarbejder, og en virksomhed kan maksimalt få tilskud til 30 ansatte. Antallet afhænger dog af virksomhedens størrelse.

Det er virksomheden, der skal søge om støtte fra sporskifteordningen, og det skal ske i tæt samarbejde med medarbejderen. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) administrerer sporskifteordningen.