Spring over hovedmenu
""
Enhedslisten står bag forespørgselsdebatten om differentieret pensionsalder. Foto: Colourbox.com

NYHED / 05-02-2019

To lovforslag og en forespørgsel er på programmet

Obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere, skattefri seniorpræmie og differentieret pensionsalder bliver tirsdag debatteret i Folketinget.

Forespørgslen, F 26, om differentieret pensionsalder er sat på programmet i Folketinget tirsdag den 5. februar 2019. Forespørgslen er stillet af Enhedslisten og handler konsekvenserne af at indføre en differentieret folkepensionsalder eller andre rettigheder til en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, som er baseret på antal år på arbejdsmarkedet.

Derudover førstebehandles to lovforslag på beskæftigelsesområdet.

Med lovforslaget L 143 indføres der blandt andet en obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere, der skal administreres af ATP. Bidraget til obligatorisk pensionsordning er i 2020 på 0,3 procent af den pågældende overførselsindkomst. Herefter stiger det hvert år med 0,3 procentpoint, så bidraget i 2030 er på 3,3 procent.

Lovforslaget udmønter Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk pensionsopsparing for overførselsmodtagere. Aftalen blev indgået som et led i finanslovsaftalen for 2019, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti.

Med lovforslaget L 144 indføres en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. for personer, der er født den 1. januar 1954 eller senere, og som arbejder mindst 1.560 timer inden for de første 12 måneder efter opnået folkepensionsalder. Personer skal være skattepligtige i Danmark, og beskæftigelsen skal være udført i Danmark, i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Lovforslaget udmønter punktet om ”Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet” i finanslovsaftalen for 2019.