Spring over hovedmenu
Tre personer på en strand.
Det ene lovforslag, der 1. behandles i Folketinget, omhandler blandt andet præciseringer til den nye ferielov. Overgangsordningen fra den gamle til den nye ferielov starter i år. Foto: Colourbox.com

NYHED / 14. marts 2019

Behandling af to lovforslag: Om lægebehandling og om feriemidler

Folketinget behandler torsdag to lovforslag på beskæftigelsesområdet. Det ene er en ændring af lov om sygedagpenge, og det andet er en ændring af lov om ferie.

Der er 1. behandling af to lovforslag på programmet i Folketinget torsdag, den 14. marts. De to lovforslag blev begge fremsat den 27. februar.

Lovforslag L 180

Med lovforslaget ønsker man at gøre forsøgsordningen, hvor en borger har ret til at afvise lægebehandling uden, at det får betydning for vedkommendes ret til at modtage sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, permanent fra 1. juli 2019.

Forsøgsordningen blev indført i 2014 i forbindelse med sygedagpengereformen, og ordningen er siden blevet forlænget til 30. juni 2019. Formålet med ordningen er at sikre, at en borger ikke skal føle sig tvunget til at tage imod lægebehandling, herunder lade sig operere eller modtage medicinsk behandling, som borgeren ikke er tryg ved.

Find information om lovforslaget på ft.dk

Lovforslag L 181

Lovforslaget kommer som led i den nye ferielov om samtidighedsferie, hvor fokus er at opnå et mere moderne, fleksibelt og robust feriesystem. Lovforslaget indeholder seks hovedpunkter, hvor der blandt andet er vægt på at understøtte en smidig og effektiv administration af reglerne.

For eksempel:

  • Optjent feriebetaling i overgangsåret fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 kan udbetales til dødboet efter en lønmodtager.
  • Det maksimale antal af optjente feriedage som betingelse for at kunne gøre brug af fondsferiedage, samt antallet af fondsferiedage, som kan udbetales, præciseres i overensstemmelse med hvad ferieudvalget har forudsat.
  • FerieKonto træffer afgørelse i sager om den eksisterende ferielov efter den nye ferielovs ikrafttræden den 1. september 2020.
Find information og læs alle forslagets hovedpunkter på ft.dk