Spring over hovedmenu
""
Skader, der er sket på arbejdet og skyldes arbejdet, skal anerkendes som arbejdsulykker, fastslår beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget.

NYHED / 27-03-2019

Nyt lovforslag skal få flere arbejdsskader anerkendt

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fremsætter i dag lovforslag om arbejdsskader, der er første skridt på vejen mod et mere nutidigt arbejdsskadesystem.

Andelen af arbejdsskader, der bliver anerkendt, er faldet fra omkring 75-80 procent i 2010-2013 til omkring 50-60 procent i 2015-2017. Faldet skal ses i lyset af en dom fra Højesteret i 2013, der har ført til, at kun behandlingskrævende skader og skader, der giver ret til erstatning eller godtgørelse, i dag anerkendes som arbejdsskader af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Men det var ikke intentionen med lovgivningen. 

Derfor vil regeringen nu ændre loven, så kriterierne for, hvornår en arbejdsulykke bliver anerkendt, svarer til kriterierne før dommen. Kriterierne for, hvornår skaden kan udløse erstatning eller andre ydelser efter loven, bliver ikke ændret.

Den nuværende arbejdsskadesikringslov stammer fra 2003, og de nye ændringer er første skridt på vejen mod et mere nutidigt arbejdsskadesystem.  

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er vigtigt for mig, at vi får rettet op på konsekvenserne af Højesterets dom, som jo er gået imod den intention, Folketinget havde med lovgivningen tilbage i 2003. Skader, der er sket på arbejdet og skyldes arbejdet, skal anerkendes som arbejdsulykker.

- Jeg har fortsat en ambition om en større modernisering af arbejdsskadeområdet. Vi når ikke det hele inden et valg, men det ligger mig meget på sinde, at vi får justeret det mest nødvendige nu.

- Vi er godt i gang med forhandlingerne om en ny arbejdsmiljøindsats, som jo på langt sigt er helt afgørende for, at vi undgår ulykker og skader på arbejdspladsen. Det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde.