Spring over hovedmenu

NYHED / 03-10-2019

Lovforslag om enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger sendt i høring

I dag er lovforslag, som udmønter aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger, sendt i ekstern høring.

Socialdemokratiet, Venstre, Danske Folkeparti, Det Konservative Parti og Liberal Alliance blev den 16. november 2018 enige om at forenkle og skærpe reglerne om sanktioner i kontanthjælpssystemet, så kommunerne får lettere ved at administrere reglerne. Reglerne skal desuden understøtte, at borgerne reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet eller en indsats, der kan bringe dem tættere herpå. Partierne blev endvidere enige om tiltag, som skal skabe mere og bedre kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser med det formål at forhindre misbrug og fejludbetalinger.

Lovforslaget har tidligere været i ekstern høring i perioden fra 28. januar til 25. februar 2019. Der er efterfølgende foretaget justeringer af lovforslaget efter aftale med aftalepartierne om fastlæggelse af en beløbsgrænse for politianmeldelser for socialt bedrageri, foretaget justeringer af ændring af reglerne om flyttehjælp, og målgruppen for den forenklede vejledning om rådighed og sanktioner er udvidet til også at omfatte modtagere af ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse. Derfor er lovforslaget sendt i fornyet ekstern høring torsdag den 3. oktober 2019.

Høringsfristen er fredag den 18. oktober 2019 og det forventes, at lovforslaget fremsættes i Folketinget i november.