Spring over hovedmenu
""
Lovforslaget udmønter aftalen om et midlertidigt børnetilskud, der blev indgået den 3. september 2019. Det midlertidige børnetilskud skal blandt andet sikre, at børn i Danmark uanset forældrenes baggrund kan være en aktiv del af fællesskabet.

NYHED / 03-10-2019

Lovforslag om midlertidigt børnetilskud sendt i høring

I dag er et lovforslag sendt i ekstern høring, der udmønter aftalen om midlertidigt børnetilskud. Lovforslaget forventes at blive fremsat i Folketinget i november.

Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blev den 3. september 2019 enige om at indføre et midlertidigt børnetilskud og annullere reduktionen af integrationsydelsen for forsørgere per 1. januar 2020. Det midlertidige børnetilskud målrettes børn i alderen 0-14 år i familier, der er berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. Det midlertidige børnetilskud træder i kraft den 1. januar 2020 med tilbagevirkende kraft fra den 1. august 2019.

Aftalen er udmøntet i et lovforslag, som er sendt i ekstern høring torsdag den 3. oktober 2019.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard forventer at fremsætte lovforslaget i Folketinget i november.