Spring over hovedmenu
""
Lovforslag L19, der giver seniorer forbedret økonomisk tilskyndelse til at arbejde, er blandt de lovforslag på beskæftigelsesområdet, som tirsdag skal førstebehandles i Folketinget.

NYHED / 08-10-2019

To lovforslag 1. behandles i Folketinget

Peter Hummelgaards to første lovforslag som beskæftigelsesminister skal tirsdag førstebehandles i Folketinget.

Det nye folketingsår er i fuld gang. Tirsdag den 8. oktober 2019 skal de to første lovforslag på beskæftigelsesområdet førstebehandles i Folketinget. Det ene lovforslag L18 handler om at gøre det lettere for førtidspensionister at flytte mellem rigsdelene.

Det andet lovforslag L19 handler om at gøre det mere attraktivt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet. Det sker ved at forhøje fradragsbeløbet for folkepension og førtidspension og hæve den skattefri seniorpræmie.

Lovforslag L 18

Lovforslaget udmønter en aftale fra december 2018, der skal bidrage til at løse grænsehindringer for førtidspensionister, når de flytter mellem rigsdelene. Aftalen indeholder tre initiativer, der skal implementeres i hver rigsdelslovgivning.

De tre initiativer er:

  • Hurtigere udveksling af sagsoplysninger mellem rigsdelene
  • Ret til fortsat at modtage førtidspension i op til 12 måneder efter fraflytning og automatisk overgang (uden ansøgning og vurdering af arbejdsevne) fra højeste førtidspension på Færøerne og i Grønland til dansk førtidspension
  • Automatisk overgang fra dansk førtidspension til højeste førtidspension på Færøerne og i Grønland
Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 19

Lovforslaget er et led i udmøntningen af Aftale om ret til seniorpension for nedslidte og består af fire hovedelementer, der giver seniorer forbedret økonomisk tilskyndelse til at arbejde:

  • Forhøjelse af fradragsbeløb for arbejdsindkomst før fastsættelse af den personlige tillægsprocent og pensionstillæg for folkepension
  • Forhøjelse af fradragsbeløb i indtægtsgrundlaget for ægtefælles og samlevers indkomst
  • Forhøjelse af den skattefrie seniorpræmie
  • Indførelse af en ny skattefri seniorpræmie for beskæftigede det andet år efter folkepensionsalderen.
Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside