Spring over hovedmenu
""
Torsdag skal Folketinget blandt andet førstebehandle lovforslag L 65 om ny og forbedret arbejdsmiljøindsats, der skal målrette Arbejdstilsynets indsats og gøre det mere sundt og sikkert at gå på arbejde.

NYHED / 28-11-2019

Førstebehandling af tre lovforslag

Folketinget skal torsdag behandle tre lovforslag på beskæftigelsesområdet. Lovforslagene skal sikre ny og forbedret arbejdsmiljøindsats, forenkle og skærpe sanktioner samt afskaffe dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer.

En bred vifte af initiativer er på programmet, når Folketinget torsdag den 28. november 2019 skal førstebehandle tre lovforslag på beskæftigelsesområdet.

Det ene lovforslag L 53 afskaffer dokumentationskravet for fastholdelsesfleksjob for seniorer med seks år eller derunder til folkepensionsalderen. Det betyder, at seniorer, som opfylder de almindelige betingelser for fleksjob, kan starte i et fastholdelsesfleksjob med det samme.

Det andet lovforslag L 65 målretter Arbejdstilsynets indsats i endnu højere grad mod de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer, ligesom virksomheder, der begår grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven, vil få større bøder.

Endelig førstebehandles lovforslag L 66, som forenkler og skærper sanktionsreglerne. 

Lovforslag L 53

Lovforslaget udmønter dele af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte, der blev indgået i april 2019. 

Med lovforslaget afskaffes dokumentationskravet for fastholdelsesfleksjob for seniorer. Det betyder, at personer med seks år eller derunder til folkepensionsalderen, og som opfylder de almindelige betingelser for fleksjob, kan blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på deres hidtidige arbejdsplads uden, at de skal opfylde de særlige betingelser for fastholdelsesfleksjob.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 65

Lovforslaget udmønter den brede politiske aftale fra april 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Lovforslaget indeholder blandt andet ændringer af arbejdsmiljøloven på følgende områder:

  • Der skal laves konkrete måltal for arbejdsmiljøindsatsen på brancheniveau
  • Der indføres mulighed for aftaler om forbedring af arbejdsmiljøet
  • Rådgivningspåbud ændres til kompetencepåbud, så det tager højde for virksomhedernes forskellige behov for kompetenceopbygning
  • Reglerne gøres mere tydelige og klare
  • Mnisteren bemyndiges til at indføre gebyr for skærpet tilsyn
  • Bøder ved alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven skærpes
  • Grundbøden for materielle overtrædelser af arbejdsmiljøloven forhøjes    
Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 66

Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger fra november 2018.

Lovforslaget forenkler og skærper reglerne om sanktioner i kontanthjælpssystemet, så kommunerne får lettere ved at administrere reglerne og begår færre fejl. Samtidig vil forenklingerne gøre det lettere for borgerne at forstå reglerne.

Lovforslaget tager samtidig særligt hensyn til udsatte aktivitetsparate borgere ved, at de eksempelvis kan friholdes fra sanktioner, hvis det ikke bringer dem tættere på arbejdsmarkedet. Derudover skærper lovforslaget kravene til kommunernes kontakt med borgeren forud for sanktionering.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside