Spring over hovedmenu
""
Beskæftigelsesministeren skal blandt andet svare på spørgsmål om tidshorisonten for regeringens model om ret til tidlig tilbagetrækning for nedslidte borgere.

NYHED / 27-11-2019

Hummelgaard skal i to samråd

Beskæftigelsesministeren skal onsdag i to samråd i Folketinget. Det ene tager udgangspunkt i reformen af førtidspension og fleksjob, mens det andet handler om regeringens model for ret til tidlig pension

Folketingets Beskæftigelsesudvalg har indkaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til to samråd onsdag den 27 november 2019.

Reformen af førtidspension og fleksjob er omdrejningspunktet for det ene samråd, hvor ministeren blandt andet skal give en status for den kritiske gennemgang af reformen.

Det andet samråd handler om regeringens model for ret til tidlig pension. Her spørgers der ind til, hvornår regeringen vil præsentere en samlet model, samt hvordan modellen vil leve op til forliget om levetidsindeksering.

Samråd om reformen af førtidspension og fleksjob

Ministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Mener ministeren det er rimeligt, at 1.950 personer er døde inden for 6 måneder efter, at de er blevet tilkendt førtidspension siden reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft?
  • Vil ministeren give en status for den kritiske gennemgang af førtidspensions- og fleksjobområdet, som ministeren har bebudet, herunder konkret redegøre for, hvad ministeren forventer, der kommer ud af den her gennemgang, og hvornår ministeren afrapporterer fra gennemgangen?
  • Hvilke midler er ministeren klar til at bruge for at færre terminale patienter på kort sigt ender i ressourceforløb og jobprøvning?
  • Vil ministeren på kort sigt overveje at give de sygeste borgere en livline ved at borgerens læge eller en speciallæge får mulighed for at nedlægge et lægefagligt veto imod forsat afvikling af ressourceforløbets indsatser, hvis lægen vurderer, at indsatsen kan være skadelig og livsfarlig?

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Torsten Gejl (ALT).

Find information om samrådet på Folketingets hjemmeside

Samråd om model for ret til tidlig pension

Ministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Vil ministeren redegøre for, hvornår regeringen agter at præsentere en model for ret til tidlig pension, der overholder de syv principper for ret til tidlig folkepension jf. Socialdemokratiets udspil »De mest nedslidte fortjener også en værdig pension« og sikrer, at op mod 8.000 personer årligt kan trække sig fra arbejdsmarkedet, som Socialdemokratiet tidligere har lovet?
  • Vil ministeren redegøre for, hvilke modeller for ret til tidlig pension, regeringen har kendskab til, som ikke vil indebære et brud på forliget om levetidsindeksering, og som overholder de syv principper for en ny ret til tidlig folkepension, som det er formuleret i Socialdemokratiets udspil »De mest nedslidte fortjener også en værdig pension«?

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Hans Andersen (V), Alex Vanopslagh (LA) og Naser Khader (KF).

Find information om samrådet på Folketingets hjemmeside