Spring over hovedmenu
""
Det skal ikke længere være et krav, at kommunerne altid skal indhente en lægeattest inden første opfølgningssamtale med borgere på sygedagpenge. Det fremgår af L 52, som Folketinget førstebehandler onsdag.

NYHED / 27-11-2019

To lovforslag til førstebehandling i Folketinget

Folketinget førstebehandler onsdag to lovforslag på beskæftigelsesområdet. Det ene lovforslag handler om at forenkle sygedagpengesager, mens det andet drejer sig om tilpasninger i forhold til pensionsordningen for borgere i fleksjob.

To lovforslag på beskæftigelsesområdet skal førstebehandle i Folketinget onsdag den 27. november 2019.

Det ene forslag er lovforslag L 52, der handler om at gøre det mere enkelt for kommunerne at tilrettelægge første opfølgning i sygedagpengesager. Der lægges op til, at det ikke længere skal være et krav, at kommunen skal indhente lægeattest inden den første samtale med den sygemeldte borger. 

Det andet lovforslag L 54 tilpasser reglerne for bidrag til den obligatoriske pensionsordning for personer i fleksjobsordningen som følge af den forenklede beskæftigelsesindsats.

Lovforslag L 52

Lovforslaget har til formål at gøre det mere enkelt for kommunerne at tilrettelægge første opfølgning i sygedagpengesager. Med lovforslaget er det ikke længere et krav, at kommunen altid skal indhente en lægeattest inden den første opfølgningssamtale.

Lovforslaget indeholder desuden forslag om, at henvisningerne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse i lov om sygedagpenge udgår. Endelig lægges der op til sproglige tilretninger. Det sker som følge af, at kommunerne i foråret 2020 forventes at overgå til et nyt kommunalt sygedagpengesystem.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 54

Lovforslaget indeholder blandt andet en harmonisering af beregningsgrundlaget for bidrag til den obligatoriske pensionsordning af sociale ydelse samt fastsættelse af regler om renter ved for sen indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning.

Lovforslaget indeholder desuden forslag om at videreføre en ordning fra Trepartsaftale II om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft fra 2016, hvor dagpengemodtagere, der tager et uddannelsesløft inden for et mangelområde, kan få 100 procent i dagpengesats fremfor 80 procent af den hidtidige sats.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside