Spring over hovedmenu
""
Et nyt midlertidigt børnetilskud til fattige familier, som på kort sigt skal være med til at afhjælpe problemerne med børnefattigdom i Danmark, er blandt andet på programmet i Folketinget tirsdag.

NYHED / 17-12-2019

Syv lovforslag til andenbehandling i Folketinget

Tirsdag byder for alvor på lovbehandling, når Folketinget andenbehandler hele syv lovforslag på beskæftigelsesområdet.

Kalenderåret går på hæld, og Folketinget skal nå at behandle en lang række forslag, inden det nye år indtræder. Beskæftigelsesområdet er ingen undtagelse, og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har derfor taget arbejdshandskerne på, når hele syv lovforslag skal til andenbehandling i Folketinget tirsdag den 17. december 2019.

Blandt lovforslagene til andenbehandling er eksempelvis lov om midlertidigt børnetilskud, lov om forbedret arbejdsmiljø og lov om indførelse af seniorpension.

Alle syv lovforslag skal tredjebehandles fredag den 20. december 2019.

Lovforslag L 45 om midlertidig børnetilskud

Lovforslaget udmønter aftalen om et nyt midlertidigt børnetilskud. Med lovforslaget indføres et nyt midlertidigt børnetilskud til børnefamilier med børn i alderen 0-14 år, hvor en eller begge forældre er berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen.

Omkring 27.900 børn forventes at få glæde af tilskuddet, som vil få udbetalt med tilbagevendende virkning fra august 2019.

Det månedlige børnetilskud udgør 700 kr. pr. barn pr. måned for forældre på de laveste ydelser, 600 kr. pr. barn af enlige pr. måned og 550 kr. pr. barn pr. måned for de øvrige i målgruppen. Derudover får enlige forsørgere et supplerende tilskud på 650 kr. månedligt uafhængigt af antallet af børn.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 52 om mere enkle sygedagpengesager

Lovforslaget har til formål at gøre det mere enkelt for kommunerne at tilrettelægge første opfølgning i sygedagpengesager. Med lovforslaget er det ikke længere et krav, at kommunen altid skal indhente en lægeattest inden den første opfølgningssamtale med den sygemeldte borger.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 53 om fastholdelsesfleksjob for seniorer

Lovforslaget udmønter dele af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte. Med lovforslaget afskaffes dokumentationskravet for fastholdelsesfleksjob for seniorer. Det betyder, at personer med seks år eller derunder til folkepensionsalderen, og som opfylder de almindelige betingelser for fleksjob, kan blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på deres hidtidige arbejdsplads uden, at de skal opfylde de særlige betingelser for fastholdelsesfleksjob.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 54 om beregningsgrundlaget for pensionsordningen for personer i fleksjobordningen

Lovforslaget indeholder blandt andet en harmonisering af beregningsgrundlaget for bidrag til den obligatoriske pensionsordning af sociale ydelse samt fastsættelse af regler om renter ved for sen indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 65 om implementering af arbejdsmiljøaftalen

Lovforslaget udmønter aftalen om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Lovforslaget indeholder blandt andet ændringer af arbejdsmiljøloven på følgende områder:

  • Der skal laves konkrete måltal for arbejdsmiljøindsatsen på brancheniveau
  • Der indføres mulighed for aftaler om forbedring af arbejdsmiljøet
  • Rådgivningspåbud ændres til kompetencepåbud, så det tager højde for virksomhedernes forskellige behov for kompetenceopbygning
  • Reglerne gøres mere tydelige og klare
  • Ministeren bemyndiges til at indføre gebyr for skærpet tilsyn
  • Bøder ved alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven skærpes
  • Grundbøden for materielle overtrædelser af arbejdsmiljøloven forhøjes
Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 66 om enklere og skærpede sanktioner

Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger.

Lovforslaget forenkler og skærper reglerne om sanktioner i kontanthjælpssystemet, så kommunerne får lettere ved at administrere reglerne og begår færre fejl.

Lovforslaget tager samtidig særligt hensyn til udsatte aktivitetsparate borgere ved, at de eksempelvis kan friholdes fra sanktioner, hvis det ikke bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 67 om indførsel af seniorpension

Lovforslaget udmønter en del af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte.

Med lovforslaget indføres der en ny form for pension, seniorpension, fra 1. januar 2020. Samtidig ophæves de gældende regler om seniorførtidspension. Der lægges op til, at borgere fremover har ret til seniorpension, hvis de har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre.

Kommunerne får i første omgang ansvaret for at administrere reglerne om seniorpension og træffe afgørelse om, hvem der skal have seniorpension. Det er en midlertidig ordning, indtil opgaven overgår til en central myndighed i statsligt regi, som skal etableres så hurtigt som muligt.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside