Spring over hovedmenu
""
Folketinget skal blandt andet førstebehandle lovforslag L 67 om indførelse af seniorpension, som indeholder en række lempelser, så flere borgere med nedsat arbejdsevne får mulighed for at trække sig tilbage.

NYHED / 05-12-2019

Tre forslag til førstebehandling i Folketinget

Seniorpension, bæredygtige ATP-investeringer og afskaffelse af gensidig forsørgerpligt er på programmet torsdag i Folketinget

Torsdag den 5. december 2019 skal Folketinget førstebehandle tre typer forslag på beskæftigelsesområdet.

For det første lovforslag L 67, der indfører seniorpension fra 1. januar 2020. For det andet beslutningsforslag B 24 om miljø- og klimamæssig bæredygtighed i ATP’s investeringer.

Og endelig skal Folketinget behandle et borgerforslag om at afskaffe gensidig forsørgerpligt for alle. Borgerforslaget fik de 50.000 støtteerklæringer, som er påkrævet, og er på den baggrund blevet fremsat som beslutningsforslag, B 34, i Folketinget.

Lovforslag L 67

Lovforslaget udmønter en del af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte.

Med lovforslaget indføres en ny form for pension, seniorpension. Samtidig ophæves de gældende regler om seniorførtidspension. Der lægges op til, at borgere fremover har ret til seniorpension, hvis de har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre.

Kommunerne får i første omgang ansvaret for at administrere reglerne om seniorpension og træffe afgørelse om, hvem der skal have seniorpension. Det er en midlertidig ordning, indtil opgaven overgår til en central myndighed i statsligt regi, som skal etableres så hurtigt som muligt.

Lovforslaget træder i kraft 1. januar 2020.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag B 24

Med beslutningsforslaget lægges der op til, at ATP skal pålægges at udfase sine investeringer i selskaber inden for kul-, olie- og gassektoren inden 2023, så ATP fremover ikke må have investeringer i selskaber, der får mere end fem procent af sin omsætning fra olie, kul og gas.

Derudover skal ATP pålægges at referere eksplicit til Parisaftalens målsætning om at arbejde for at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5 grader i sin investeringspolitik, ligesom ATP’s investeringsarbejde skal indrettes herefter.

Beslutningsforslaget er fremsat af Rasmus Nordqvist (ALT), Mira Issa Bloch (ALT) og Uffe Elbæk (ALT).

Læs om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag B 34

Med beslutningsforslaget lægges der op til, at den gensidige forsørgerpligt skal fjernes for alle kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, folkepensionister og andre ydelser, hvor den gensidige forsørgerpligt er gældende.

Der er tale om et borgerforslag, som inden for den fastsatte frist har opnået 50.000 støttetilkendegivelser fra borgere, som det kræves for at få forslaget fremsat og behandlet som beslutningsforslag i Folketinget.

Borgerforslaget er fremsat som beslutningsforslag B 34 af Peter Skaarup (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Pernille Skipper (EL), Mai Mercado (KF), Rasmus Nordqvist (ALT), Pernille Vermund (NB), Ole Birk Olesen (LA) og Aaja Chemnitz Larsen (IA). Det er dog ikke ensbetydende med, at de støtter forslaget. Det kan også være udtryk for, at de bakker op om selve borgerforslagsordningen.

Læs om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside