Spring over hovedmenu
""
Luftfartsbrancen er hårdt presset af Covid-19-krisen, og onsdag skal beskæftigelsesministeren i Folketinget for blandt andet at svare på, hvad regeringen vil gøre for at redde SAS og de 1.700 medarbejdere i Danmark, der står til at blive afskediget.

NYHED / 06-05-2020

Hummelgaard besvarer § 20-spørgsmål i Folketinget

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skal onsdag i Folketinget for at besvare tre mundtlige § 20-spørgsmål. To af spørgsmålene går på situationen omkring SAS, mens et tredje drejer sig om arbejdstiden blandt dagplejere.

Covid-19-krisen fylder meget af dagsordenen på beskæftigelsesområdet, og onsdag den 6. maj 2020 er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i Folketinget for at svare på tre mundtlige § 20-spørgsmål, der alle udspringer af krisen.

I to af spørgsmålene skal ministeren forholde sig til regeringens redningsplaner for luftfartsselskabet SAS, der den 28. april 2020 varslede at ville afskedige af 1.700 ansatte alene i Danmark på grund af en hårdt presset økonomi.

Endelig skal Hummelgaard besvare et spørgsmål om arbejdstid blandt dagplejere, hvor skærpede retningslinjer for rengøring under Covid-19-krisen i flere tilfælde har givet arbejdstider over de overenskomstfastsatte 48 timer om ugen.

Mundtlige § 20-spørgsmål 1060 og 1063 om SAS

Beskæftigelsesministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

Spørgsmål 1060:

  • Hvad mener ministeren, der konkret skal gøres for at redde SAS, der nu står over for at skulle afskedige 5.000 medarbejdere i Danmark, Norge og Sverige?

Spørgsmål 1063:

  • Mener ministeren, at regeringen har gjort tilstrækkeligt – og har handlet hurtigt nok - for at holde hånden under SAS og de mange arbejdspladser, selskabet beskæftiger bl.a. i og omkring Kastrup, når SAS den 28. april 2020 annoncerede, at de ville fyre 5.000 medarbejdere, herunder 1.700 alene i Danmark?

Spørgsmålene er stillet af Hans Andersen (V).

Læs § 20-spørgsmål 1060 på Folketingets hjemmeside Læs § 20-spørgsmål 1063 på Folketingets hjemmeside

Mundtligt § 20-spørgsmål 1039 om arbejdstid blandt dagplejere

Beskæftigelsesministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Hvad er ministerens holdning til, at rigtig mange dagplejere må arbejde mere end de overenskomstfastsatte 48 timer ugentligt på grund af øgede rengøringskrav grundet covid-19?

Spørgsmålet er stillet af Pernille Bendixen (DF).

Læs § 20-spørgsmål 1039 på Folketingets hjemmeside