Spring over hovedmenu
""
Covid-19-krisen har ikke gjort det nemmere for ledige over 60 år at komme i job, og det skal beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard blandt andet forholde sig til, når han onsdag skal i Folketinget.

NYHED / 13-05-2020

Onsdag besvarer ministeren tre § 20-spørgsmål i Folketinget

Sygedagpenge, grænsekontrol og ledighed blandt personer over 60 år er på dagsordenen, når beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skal svare på § 20-spørgsmål i Folketinget.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skal onsdag den 13. maj 2020 besvare tre § 20-spørgsmål.

Hummelgaard skal blandt andet forholde sig til et forslag fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og SF om at indføre en ny ydelse til forældre, der har børn med Covid-19-symptomer, og som har opbrugt deres sygedagpenge.

Et andet spørgsmål handler om grænsekontrol, hvor ministeren skal redegøre for, om svenske arbejdstagere, der pendler til Danmark, vil komme til at opleve flere hindringer ved grænseovergangen til Sverige.

Endelig skal ministeren svare på, hvordan regeringen i forbindelse med genåbningen af Danmark vil hjælpe ledige over 60 år tilbage i beskæftigelse.

Mundtligt § 20-spørgsmål 1096 om sygedagpenge

Beskæftigelsesministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Vil regeringen følge FH og SF’s forslag om at indføre en ydelse på minimum sygedagpengeniveau til forældre, som har opbrugt deres eksisterende sygedage med barnet, og hvis børn udviser symptomer og efter myndighedernes retningslinjer bør holdes hjemme, således at familiernes økonomi sikres og retningslinjerne overholdes?

Spørgsmålet er stillet af Jacob Mark (SF).

Læs § 20-spørgsmål 1096 på Folketingets hjemmeside

Mundtligt § 20-spørgsmål 1098 om grænsekontrol

Beskæftigelsesministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Vil ministeren garantere, at hans signaler om yderligere grænsekontrol ikke skal forstås sådan, at der igangsættes særlige foranstaltninger over for svenske arbejdstagere, der pendler til Danmark, jf. at coronavirussen er mindre udbredt i Skåne end på den danske side af Øresund?

Spørgsmålet er stillet af Bertel Haarder (V).

Læs § 20-spørgsmål 1098 på Folketingets hjemmeside

Mundtligt § 20-spørgsmål 1123 om ledighed blandt over 60-årige

Beskæftigelsesministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Når der allerede før coronakrisen var en stor gruppe af over 60-årige, som havde særlig vanskeligt ved at få beskæftigelse, når de var blevet ledige, har regeringen så gjort sig overvejelser om, hvordan man kan hjælpe denne gruppe af ledige i forbindelse med en genstart af samfundet, og i så fald ved hvilke initiativer?

Spørgsmålet er stillet af Nils Sjøberg (RV).

Læs § 20-spørgsmål 1123 på Folketingets hjemmeside