Spring over hovedmenu
""
Blandt de mange forslag, der tirsdag skal færdigbehandles i Folketinget, er et beslutningsforslag om at nedsætte dimittendsatsen for nyuddannede ikke-forsørgere i dagpengesystemet.

NYHED / 26-05-2020

To borgerforslag og tre beslutningsforslag færdigbehandles i Folketinget

Dimittendsatser, indeksering af dagpenge, udbetaling af indefrosne feriepenge, bæredygtige ATP-investeringer og afskaffelse af gensidig forsørgerpligt er temaerne for de fem beslutnings- og borgerforslag, Folketinget færdigbehandler tirsdag.

Lovbehandling på beskæftigelsesområdet er for alvor på dagsordenen tirsdag den 26. maj 2020, hvor Folketinget færdigbehandler to borgerforslag og tre beslutningsforslag.

De tre beslutningsforslag handler om miljø- og klimamæssig bæredygtighed i ATP’s investeringer, nedsættelse af dimittendsatsen for dagpengemodtagere og indeksering af dagpenge for EU/EØS-borgere, der rejser til andre EU/EØS-lande for at søge job.

Derudover skal Folketinget færdigbehandle to borgerforslag. Det ene drejer sig om at afskaffe gensidig forsørgerpligt, mens det andet handler om udbetaling af indefrosne feriepenge. Begge borgerforslag fik de 50.000 støtteerklæringer, som er påkrævet, og er på den baggrund blevet fremsat som beslutningsforslag i Folketinget.

Beslutningsforslag B 24 om bæredygtige ATP-investeringer

Med beslutningsforslaget lægges der op til, at ATP skal pålægges at udfase sine investeringer i selskaber inden for kul-, olie- og gassektoren inden 2023, så ATP fremover ikke må have investeringer i selskaber, der får mere end fem procent af sin omsætning fra olie, kul og gas.

Derudover skal ATP pålægges at referere eksplicit til Parisaftalens målsætning om at arbejde for at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5 grader i sin investeringspolitik, ligesom ATP’s investeringsarbejde skal indrettes herefter.

Beslutningsforslaget er fremsat af Rasmus Nordqvist (tidligere ALT), Mira Issa Bloch (ALT) og Uffe Elbæk (tidligere ALT).

Læs om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag B 34 om afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt

Med beslutningsforslaget lægges der op til, at den gensidige forsørgerpligt skal fjernes for alle kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, folkepensionister og andre ydelser, hvor den gensidige forsørgerpligt er gældende.

Beslutningsforslaget er oprindeligt stillet som et borgerforslag, og er fremsat som beslutningsforslag B 34 af Peter Skaarup (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Pernille Skipper (EL), Mai Mercado (KF), Rasmus Nordqvist (tidligere ALT), Pernille Vermund (NB), Ole Birk Olesen (LA) og Aaja Chemnitz Larsen (IA). Det er dog ikke ensbetydende med, at de støtter forslaget. Det kan også være udtryk for, at de bakker op om selve borgerforslagsordningen.

Læs om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag B 44 om dimittendsatsen

Med beslutningsforslaget lægges der op til, at dimittendsatsen i dagpengesystemet for ikke-forsørgere skal sænkes til 45 procent af højeste dagpengesats.

Beslutningsforslaget er fremsat af Alex Vanopslagh (LA), Henrik Dahl (LA) og Ole Birk Olesen (LA).

Læs om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag B 50 om indeksering af dagpenge

Med beslutningsforslaget lægges der op til, at de dagpenge, man kan tage med til andre EU/EØS-lande, mens man søger job, indekseres, så de svarer til prisniveauet i det EU/EØS-land, man opholder sig i.

Forslaget er en genfremsættelse af beslutningsforslag B 9 fra folketingsåret 2017-18.

Beslutningsforslaget er fremsat af Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Marie Krarup (DF) og Peter Skaarup (DF).

Læs om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag B 78 om udbetaling af indefrosne feriepenge

Med beslutningsforslaget lægges der op til at ændre ferieloven, så indefrosne feriemidler skal udbetales af arbejdsgiverne senest 1. september 2020.

Beslutningsforslaget er oprindeligt stillet som et borgerforslag og er fremsat som beslutningsforslag B 34 af Peter Skaarup (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Jacob Sølvhøj (EL), Mai Mercado (KF), Rasmus Nordqvist (tidligere ALT), Pernille Vermund (NB), Ole Birk Olesen (LA) og Aaja Chemnitz Larsen (IA). Det er dog ikke ensbetydende med, at de støtter forslaget. Det kan også være udtryk for, at de bakker op om selve borgerforslagsordningen.

Læs om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside