Spring over hovedmenu
""
Et af lovforslagene, der er på programmet, skal forhindre løndumping på de danske landeveje. Alle chauffører, som kører indenrigskørsel med bus eller lastbil i Danmark, skal fremover have en løn på niveau med den mest repræsentative i vejtransportbranchen.

NYHED / 07-05-2020

To lovforslag førstebehandles i Folketinget

Folketinget førstebehandler to lovforslag på beskæftigelsesområdet torsdag. Det ene handler om etableringen af en ny myndighed for tilkendelse af seniorpension, mens det andet skal dæmme op for løndumping på de danske landeveje.

Folketinget hastebehandler ikke længere kun lovforslag på beskæftigelsesområdet, der udspringer af Covid-19-krisen. Torsdag den 7. maj 2020 førstebehandles et lovforslag, der etablerer en ny central myndighed, Seniorpensionsenheden, til at tilkende seniorpension fra den 1. januar 2021.

Et andet lovforslag om vejtransport er også på programmet. Det skal sikre, at alle chauffører, som kører indenrigskørsel med bus eller lastbil i Danmark, får en løn på niveau med den mest repræsentative i vejtransportbranchen.

Lovforslag 184 om Seniorpensionsenheden

Med lovforslaget etableres Seniorpensionsenheden, der som ny central myndighed skal tilkende seniorpension fra den 1. januar 2021. Seniorpensionsenheden skal sikre ensartet tilkendelse af seniorpension på tværs af landet. Enheden overtager ansvaret for at tilkende seniorpension fra kommunerne, som midlertidigt tilkender seniorpension i 2020.

Seniorpensionsenheden etableres som en selvejende institution med myndighedsstatus. Myndigheden får selvstændig bestyrelse og får ATP som teknisk og administrativ leverandør.

Kommunerne vil fortsat have en vigtig rolle i sager om seniorpension, da de skal fortsætte med at stå for oplysningen af sager om seniorpension samt yde generel vejledning og bistand til borgerne.

Lovforslaget ventes at træde i kraft 15. juni 2020 med få undtagelser.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 185 om vejtransport

Lovforslaget udmønter aftalen om vejtransport, der blev indgået i januar 2020.

Lovforslaget fastlægger omkostningsniveauet for, hvordan vognmænd skal aflønne deres chauffører ved bus- eller godskørsel i Danmark. Aflønningskravene skærpes for både danske og udenlandske vognmænd, så der bliver ens vilkår for alle, når de kører på de danske landeveje.

Med lovforslaget skal danske vognmænd følge lønniveauet i de mest repræsentative overenskomster for at kunne få og opretholde en bus- eller godskørselstilladelse.

Udenlandske vognmænd, der udstationer chauffører til at køre cabotagekørsel eller kombineret transport i Danmark, skal aflønne deres chauffører med en fastsat timesats beregnet på baggrund af omkostningsniveauet i de retningsgivende overenskomster på transportområdet.

Lovforslaget ventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside