Spring over hovedmenu
""
Ufaglærte ledige skal fra 1. august have ret til at starte på en erhvervsuddannelse inden for fag med gode jobmuligheder og modtage 110 procent dagpenge under uddannelsen. Det fremgår af et af de lovforslag, som Folketinget behandler tirsdag.

NYHED / 23-06-2020

Syv forslag og en forespørgsel på programmet i Folketinget

Tirsdag byder for alvor på lovbehandling på beskæftigelsesområdet, når tre lovforslag, tre beslutningsforslag, et borgerforslag og en forespørgselsdebat er på dagsordenen i Folketinget

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er trukket i arbejdstøjet, når han tirsdag den 23. juni 2020 er i Folketinget til behandling af syv forslag og en forespørgsel på beskæftigelsesområdet.

Folketinget skal blandt andet førstebehandle to lovforslag. Det ene, L 204, sikrer, at ufaglærte ledige fra 1. august får ret til at starte på en erhvervsuddannelse inden for fag med gode jobmuligheder og modtage 110 procent dagpenge under uddannelsen. Det andet, L 205, forenkler ordningen med uddannelsesløft og udvider adgangen til fagene FUV-digital og FVU-engelsk udvides.

Endvidere skal Folketinget andenbehandle lovforslaget L 195, der midlertidigt nedsætter beskæftigelseskravet til seniorpræmien som følge af corona-krisen.

Tre beslutningsforslag skal også færdigbehandles. Det drejer sig om B 175, der pålægger regeringen at indføre omvendt bevisbyrde i arbejdsskadesager om COVID-19. B 89, som pålægger regeringen at indkalde til politiske forhandlinger om kompensationsgraden i dagpengesystemet. Og B 89, der lægger op til at afskaffe modregning af lønindkomst i folkepensionen.

Derudover færdigbehandler Folketinget et borgerforslag, fremsat som beslutningsforslag B 171, der foreslår, at forældre skal have ret til seks måneders sorgorlov, hvis forældrene mister et barn under 18 år.

Endelig skal ministeren forholde sig til en forespørgsel, F 62, der handler om forældres mulighed for sygedagpenge, hvis børn holdes hjemme på grund af symptomer på COVID-19.

Yderligere information

Læs om lovforslag 204 om 110 procent dagpenge under uddannelse Læs om lovforslag 205 om styrket opkvalificering af ledige Læs om lovforslag 195 om nedsættelse af beskæftigelseskrav til seniorpræmien Læs om beslutningsforslag 175 om omvendt bevisbyrde i arbejdsskadesager Læs om beslutningsforslag 171 om sorgorlov Læs om beslutningsforslag 89 om afskaffelse af modregning af lønindkomst i folkepensionen Læs om beslutningsforslag 76 om regulering af arbejdsløshedsdagpenge Læs om forespørgsel 62 om sygedagpenge for forældre med børn med COVID-19-symptomer