Spring over hovedmenu
""
Folketinget færdigbehandler blandt andet lovforslaget, der skal forhindre løndumping på de danske landeveje. Fremover skal alle chauffører, som kører indenrigskørsel med bus eller lastbil i Danmark, have en løn på niveau med den mest repræsentative i vejtransportbranchen.

NYHED / 09-06-2020

Tirsdag byder på behandling af to lovforslag, et beslutningsforslag og et borgerforslag

Folketinget skal tirsdag behandle fire forslag på beskæftigelsesområdet. Lovforslagene handler om stop for løndumping i vejtransportbranchen og etablering af ny myndighed for tilkendelse af seniorpension. Arbejdsskadesikring er temaet for beslutningsforslaget, mens borgerforslaget drejer sig om sorgorlov.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er tirsdag den 9. juni 2020 i Folketinget, når to lovforslag, et beslutningsforslag og et borgerforslag skal behandles.

Det ene lovforslag, der skal færdigbehandles, er L 185, som skal sikre, at alle chauffører, som kører indenrigskørsel med bus eller lastbil i Danmark, får en løn på niveau med den mest repræsentative i vejtransportbranchen. Det andet lovforslag, L 184, etablerer en ny myndighed, Seniorpensionsenheden, til at tilkende seniorpension fra den 1. januar 2021.

Derudover skal Folketinget førstebehandle et beslutningsforslag, B 175, der pålægger regeringen at indføre omvendt bevisbyrde i arbejdsskadesager om COVID-19.

Endelig førstebehandler Folketinget et borgerforslag, der forslår, at forældre skal have ret til seks måneders sorgorlov, hvis forældrene mister et barn under 18 år. Borgerforslaget fik de 50.000 støtteerklæringer, som er påkrævet, og er på den baggrund blevet fremsat som beslutningsforslag B 171 i Folketinget.

Lovforslag 185 om vejtransport

Lovforslaget udmønter aftalen om vejtransport, der blev indgået i januar 2020, og fastlægger omkostningsniveauet for, hvordan vognmænd skal aflønne deres chauffører ved bus- eller godskørsel i Danmark. Aflønningskravene skærpes for både danske og udenlandske vognmænd, så der bliver ens vilkår for alle, når de kører på de danske landeveje.

Med lovforslaget skal danske vognmænd følge lønniveauet i de mest repræsentative overenskomster for at kunne få og opretholde en bus- eller godskørselstilladelse.

Udenlandske vognmænd, der udstationer chauffører til at køre cabotagekørsel eller kombineret transport i Danmark, skal aflønne deres chauffører med en fastsat timesats beregnet på baggrund af omkostningsniveauet i de retningsgivende overenskomster på transportområdet.

Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2021.

Find information om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 184 om Seniorpensionsenheden

Med lovforslaget etableres Seniorpensionsenheden, der som ny central myndighed skal tilkende seniorpension fra den 1. januar 2021. Seniorpensionsenheden skal sikre ensartet tilkendelse af seniorpension på tværs af landet. Enheden overtager ansvaret for at tilkende seniorpension fra kommunerne, som midlertidigt tilkender seniorpension i 2020.

Lovforslaget træder i kraft den 15. juni 2020 med få undtagelser.

Find information om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 175 om omvendt bevisbyrde i arbejdsskadesager

Med beslutningsforslaget lægges der op til at indføre omvendt bevisbyrde i arbejdsskadesager om COVID-19. Forslaget betyder, at anmeldte arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19 anerkendes, når arbejdsskademyndighederne ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre, at tilskadekomne ikke har pådraget sig sygdommen som følge af påvirkninger på arbejdet.

Beslutningsforslaget er fremsat af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Liselott Blixt (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF) og Peter Skaarup (DF).

Beslutningsforslaget ventes at blive færdigbehandlet den 23. juni 2020.

Find information om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 171 om sorgorlov

Med beslutningsforslaget lægges der op til, at forældre skal have ret til mindst seks måneders sorgorlov, hvis forældrene mister et barn under 18 år, uanset årsagen hertil.

Beslutningsforslaget er oprindeligt stillet som et borgerforslag, og er fremsat som beslutningsforslag B 171 af Flemming Møller Mortensen (S), Peter Skaarup (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Jakob Sølvhøj (EL), Mai Mercado (KF), Pernille Vermund (NB), Ole Birk Olesen (LA), Torsten Gejl (ALT), Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Susanne Zimmer (UFG). Det er dog ikke ensbetydende med, at de støtter forslaget. Det kan også være udtryk for, at de bakker op om selve borgerforslagsordningen.

Beslutningsforslaget ventes at blive færdigbehandlet den 23. juni 2020.

Find information om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside