Spring over hovedmenu
""
Alle chauffører, som kører indenrigskørsel med bus eller lastbil i Danmark, skal have en løn på niveau med den mest repræsentative i vejtransportbranchen. Det fremgår af et lovforslag, som Folketinget 2. behandler torsdag.

NYHED / 04-06-2020

Torsdag behandles tre lovforslag i Folketinget

Stop for løndumping i vejtransportbranchen, nedsættelse af beskæftigelseskravet til seniorpræmien og ny myndighed for tilkendelse af seniorpension er hovedpunkterne for de tre lovforslag, som Folketinget behandler torsdag.

Torsdag den 4. juni 2020 byder på lovbehandling i Folketinget, når tre lovforslag på beskæftigelsesområdet skal behandles.

Folketinget skal førstebehandle et lovforslag, L 195, der midlertidigt nedsætter beskæftigelseskravet til seniorpræmien som følge af corona-krisen.

Derudover skal to lovforslag andenbehandles. Det ene er L 184, der etablerer en ny myndighed, Seniorpensionsenheden, til at tilkende seniorpension fra den 1. januar 2021. Det andet lovforslag, L 185, skal sikre, at alle chauffører, som kører indenrigskørsel med bus eller lastbil i Danmark, får en løn på niveau med den mest repræsentative i vejtransportbranchen.

Lovforslag 184 om Seniorpensionsenheden

Med lovforslaget etableres Seniorpensionsenheden, der som ny central myndighed skal tilkende seniorpension fra den 1. januar 2021. Seniorpensionsenheden skal sikre ensartet tilkendelse af seniorpension på tværs af landet. Enheden overtager ansvaret for at tilkende seniorpension fra kommunerne, som midlertidigt tilkender seniorpension i 2020.

Lovforslaget ventes at blive tredjebehandlet den 9. juni og træde i kraft 15. juni 2020 med få undtagelser.

Find information om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 185 om vejtransport

Lovforslaget udmønter aftalen om vejtransport, der blev indgået i januar 2020, og fastlægger omkostningsniveauet for, hvordan vognmænd skal aflønne deres chauffører ved bus- eller godskørsel i Danmark. Aflønningskravene skærpes for både danske og udenlandske vognmænd, så der bliver ens vilkår for alle, når de kører på de danske landeveje.

Med lovforslaget skal danske vognmænd følge lønniveauet i de mest repræsentative overenskomster for at kunne få og opretholde en bus- eller godskørselstilladelse.

Udenlandske vognmænd, der udstationer chauffører til at køre cabotagekørsel eller kombineret transport i Danmark, skal aflønne deres chauffører med en fastsat timesats beregnet på baggrund af omkostningsniveauet i de retningsgivende overenskomster på transportområdet.

Lovforslaget ventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Find information om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 195 om nedsættelse af beskæftigelseskrav til seniorpræmien

Lovforslaget udmønter en del af aftalen om hjælpepakker i forbindelse med den gradvise åbning af Danmark. Et led i aftalen er at lempe på beskæftigelseskravet, så seniorer ikke mister muligheden for at opnå seniorpræmien på grund af corona-krisen.

Med lovforslaget nedsættes midlertidigt beskæftigelseskravet for optjening af ret til den skattefri seniorpræmie til borgere, der fortsætter med at arbejde, efter de har nået folkepensionsalderen.

Beskæftigelseskravet nedsættes fra 1.560 timers beskæftigelse til 1.040 timer over 12 måneder. Nedsættelsen gælder for personer, hvor perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 30. juni 2020 indgår i deres optjeningsperiode.

Find information om lovforslaget på Folketingets hjemmeside