Spring over hovedmenu
""
Corona-krisen har udløst en lang række hastebehandlinger i Folketinget, så de mange hjælpepakker, der holder hånden under lønmodtagere, selvstændige og virksomheder, kan få virkning hurtigst muligt. Fredag drejer det sig om to lovforslag, der blandt andet forlænger perioden, hvor dagpengeforbruget er sat på pause, med yderligere to måneder.

NYHED / 19-06-2020

Udfasning af hjælpepakker hastebehandles

Folketinget førstebehandler fredag to lovforslag på beskæftigelsesområdet, der udfaser hjælpepakkerne og i den forbindelse indfører nye initiativer, der skal sikre et forsørgelsesgrundlag for selvstændige erhvervsdrivende.

Regeringen indgik den 15. juni en aftale om udfasning af hjælpepakkerne med Venstre, Radikale Venstre, Socialist Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Med lovforslaget L 203, som blev fremsat torsdag og førstebehandles fredag, udmøntes flere dele af aftalen.

Den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet forlænges med yderligere to måneder. I samme periode er karensdage fortsat sat på standby. Ligesom G-dage ved arbejdsfordeling og hjemsendelser fortsat er suspenderet.

Derudover forlænges sygedagpengeperioden med tre måneder for personer, der ikke kan få forlænget deres ret til sygedagpenge. Det betyder, at ingen sygedagpengemodtagere vil overgå til jobafklaringsforløb frem til og med den 30. september 2020.

Lovforslaget indeholder også to helt nye initiativer for selvstændige erhvervsdrivende. Frem til og med 8. september fjernes kravet om, at selvstændige skal ophøre med deres virksomhed for at få ret til dagpenge.

Selvstændige får også en helt ekstraordinær mulighed for at melde sig ind i en a-kasse frem til og med 9. august og få ret til dagpenge fra første dag. Det forudsætter, at man betaler et års medlemskab tilbage i tid og forpligter sig på at betale et års medlemskab frem i tid til a-kassen.  

Folketinget førstebehandler også L 202, der forlænger suspenderingen af 225-timersreglen med yderligere to måneder. Det betyder, at der samlet set sker forlængelse af 12-månedersperioden med seks måneder. Timekravet er således suspenderet i perioden fra 9. marts til og med 8. september.

Begge lovforslag bliver 2. og 3. behandlet den 25. juni 2020.