Spring over hovedmenu
""
Til oktober kan danske lønmodtagere få udbetalt tre uger af deres indefrosne feriepenge, og de beskattes som almindelig indkomst. Det fremgår af lovforslag 207, som Folketinget førstebehandler onsdag.

NYHED / 12-08-2020

Folketinget førstebehandler lovforslag om udbetaling af indefrosne feriepenge og engangstilskud til ydelsesmodtagere

Udbetaling af indefrosne feriemidler og skattefrit engangstilskud på 1.000 kroner til ydelsesmodtagere er omdrejningspunkterne for de to lovforslag, Folketinget førstebehandler onsdag.

Onsdag den 12. august 2020 er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i Folketinget, når to lovforslag skal førstebehandles, der begge har til formål at stimulere den danske økonomi som følge af corona-krisen.

Med det ene lovforslag, L 207, kan danske lønmodtagere til oktober få udbetalt tre uger af deres indefrosne feriepenge, der beskattes som normal indkomst. Det andet lovforslag, L 208, indfører et skattefrit engangstilskud på 1.000 kroner til ydelsesmodtagere, som var helt eller delvist offentligt forsørgede ved en offentlig indkomstoverførsel i april måned.

Lovforslag 207 om udbetaling af feriepenge

Med lovforslaget får lønmodtagere, der har opsparet feriepenge i perioden 1. september 2019 til 31.marts 2020, mulighed for at få udbetalt pengene. Udbetalingen af de indefrosne feriepenge bliver frivillig. Alle, der ønsker at få op til tre ugers feriepenge udbetalt, kan bede om pengene fra starten af oktober og frem til 1. december. Udbetalingen sker op til to uger efter, man har bedt om pengene, og de beskattes som almindelig indkomst.

Hvis man ikke beder om sine feriepenge inden 1. december, bliver de automatisk udbetalt, når man når folkepensionsalderen, medmindre man inden da af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og man i den forbindelse beder om feriepengene.

De udbetalte feriepenge bliver ikke modregnet i andre forsørgelsesydelser, og kommer heller ikke til at påvirke muligheden for at blive berettiget til en offentlig ydelse.

Lovforslaget færdigbehandles den 17. august 2020.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 208 om engangstilskud til ydelsesmodtagere

Med lovforslaget udbetales der et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til ydelsesmodtagere, som var helt eller delvist offentligt forsørgede ved en offentlig indkomstoverførsel i april måned.

Engangstilskuddet udbetales automatisk af Arbejdsmarkedets Tillægspension – og uden ansøgning – til ydelsesmodtagerne.

Tilskuddet modregnes ikke i borgerens offentlige ydelser.

Lovforslaget færdigbehandles den 17. august 2020.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside