Spring over hovedmenu
Kvinde kigger ud af vinduet
Fra 1. januar 2021 udvides retten til sorgorlov til 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år. Det er hovedtemaet i et af de tre lovforslag, som Folketinget førstebehandler tirsdag.

NYHED / 03-11-2020

Folketingsårets første lovforslag på beskæftigelsesområdet behandles tirsdag

Udvidet ret til sorgorlov, overdragelse af myndighedsansvaret for tilkendelse af seniorpension og anmeldelse af arbejdsulykker er temaerne for de tre lovforslag, Folketinget førstehandler tirsdag.

Det nye folketingsår er i fuld gang. Folketinget førstebehandler tirsdag, 3. november 2020, sæsonens første tre lovforslag på beskæftigelsesområdet.

Det ene lovforslag til førstebehandling, L 20, udvider retten til sorgorlov til seks måneder (26 uger) for forældre, der mister et barn under 18 år.

Det andet, L 21, overdrager ansvaret for at tilkende seniorpension fra kommunerne til Seniorpensionsenheden fra den 1. januar 2021.

Det tredje forslag, L 22, indeholder en række tiltag, der skal gøre arbejdsskadeområdets regler mere enkle, opdaterede og overskuelige.

Lovforslag 20 om udvidet ret til sorgorlov

Med lovforslaget udvides retten til sorgorlov til 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år. Forslaget gælder for begge forældre - uanset om de er biologiske forældre eller adoptivforældre. Der er ret til barselsdagpenge under fraværet, hvis forældrene opfylder betingelserne i barselsloven.

Berørte forældre, der ønsker at benytte sig af muligheden for sorgorlov, skal efter lovforslaget orientere deres arbejdsgiver om det, herunder om fraværets længde. For at gøre det så fleksibelt som muligt for forældrene, kan de senere ændre det varslede fravær fra arbejdspladsen. Der vil også være mulighed for at komme tilbage på arbejde på deltid, hvis man aftaler det med arbejdsgiveren.

Lovforslaget udmønter den politiske aftale, der er indgået den 16. juni 2020 mellem regeringen og alle Folketingets partier.

Loven træder i kraft den 1. januar 2021.

Find information om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 21 om overdragelse af myndighedsansvar for seniorpension

Med lovforslaget overdrages kompetencen til at træffe afgørelse om seniorpension fra kommunerne til Seniorpensionsenheden den 1. januar 2021. Kommunerne vil fortsat stå for oplysningen af borgerens sag og den generelle vejledning af borgerne.

Lovforslaget er et led i udmøntningen af Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af maj 2019 og tillægsaftale til Aftale om ret til seniorpension af december 2019.

Loven træder i kraft den 1. januar 2021.

Find information om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 22 om regler på arbejdsskadeområdet

Med lovforslaget udskiftes en del af grundlaget, der bruges til omsætte løbende erstatninger til engangserstatninger ifølge arbejdsskadesikringsloven, til et mere tidsvarende og retvisende grundlag.

Derudover indfører lovforslaget nye fælles anmeldekriterier med afsæt i arbejdsmiljølovens nuværende fraværskriterium og arbejdsskadesikringslovens kriterium om ulykker med erstatningsberettigede følger.

Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2021, bortset fra ændringerne af anmeldelsesreglerne, som af hensyn til driften og udskiftningen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings digitale sagssystem, først træder i kraft den 1. juli 2022

Find information om lovforslaget på Folketingets hjemmeside