Spring over hovedmenu

NYHED / Ligestilling / 25-02-2021

Ligestillingsministeren sætter retningen for årets ligestillingsarbejde

Regeringens perspektiv- og handlingsplan for ligestilling i 2021 indeholder 59 ligestillingsinitiativer fordelt på 13 ministerområder. I dag præsenterer ligestillingsminister, Peter Hummelgaard, planen, der blandt andet skal få flere fædre til at tage mere orlov og dæmme op for seksuel chikane.

En del af regeringens vision er, at ingen skal udsættes for diskrimination på baggrund af køn. I dag bliver særligt unge kvinder, løst ansatte og lavtuddannede udsat for seksuel chikane, når de går på arbejde, og knap hver fjerde kvindelige lærling har oplevet, at en overordnet eller magtfuld person på arbejdspladsen har forsøgt at presse dem til sex. Derfor kan man i planen blandt andet læse om regeringens 14 initiativer, der støtter op om de kulturændringer, der skal til på de enkelte arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Hverken kvinder eller mænd skal udsættes for seksuel chikane på deres arbejdsplads, når de er under uddannelse eller i praktik. Historisk har det vist sig, at vi bedst løser store samfundsudfordringer i fællesskab. Derfor har regeringen bl.a. inviteret arbejdsmarkedets parter til trepartsdrøftelser om bedre forebyggelse af og større konsekvens ved sager om seksuel chikane på arbejdspladsen. Derudover vil vi nedsætte en alliance med både organisationer, NGO’er og arbejdsmarkedets parter, som skal sikre vedvarende fokus på bekæmpelse af seksuel chikane. Det tror vi på kan give reelle forandringer.

Regeringen vil også fremsætte lovforslag om implementeringen af EU’s direktiv om øremærkning af orlov til fædre og relancere af kampagnen ”Aktion Fars Orlov” med et øget fokus på at skabe kulturændringer på arbejdspladserne, som understøtter en mere ligelig fordeling af orloven mellem fædre og mødre.

I dag tager fædre kun ca. en tiendedel af den samlede orlov, og en far i Vestjylland tager ca. halvt så meget som en far i København. Samtidig er over halvdelen af adspurgte forældre er enige i, at fædre i Danmark holder for lidt orlov med deres barn, og hver tredje far har holdt mindre orlov, end han havde lyst til. Den statistik ønsker regeringen at ændre, så flere fædre i fremtiden tager mere orlov.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

– I mine øjne er det godt for børnene at være sammen med begge deres forældre tidligt i livet. Og det er godt for både børnene, fædrene og familien som helhed. Men i Danmark er der en opfattelse af, at forældreorloven er ”mors orlov”, selvom den faktisk kan deles. Derfor skal vi give fædre bedre kort på hånden, når fordelingen af orlov skal forhandles – både i familien og på arbejdspladsen.