Spring over hovedmenu
"Danmark er blandt de mest ligestillede lande i verden. FN-Komité fremhæver bl.a. den danske lovgivning om psykisk vold og indsats i forhold til chikane online og på arbejdspladsen. "
Danmark er blandt de mest ligestillede lande i verden. FN-Komité fremhæver bl.a. den danske lovgivning om psykisk vold og indsats i forhold til chikane online og på arbejdspladsen.

NYHED / Ligestilling / 08-03-2021

Danmark i dialog med FN om ligestilling

Den 8. marts har CEDAW-komitéen (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women) offentliggjort deres anbefalinger til, hvordan Danmark yderligere kan fremme ligestilling og efterleve konventionen.

CEDAW-komitéen roser i sine anbefalinger Danmark for at være blandt de mest ligestillede lande i verden. Komitéen fremhæver bl.a. Danmarks nye samtykkebaserede voldtægtslovgivning, lovgivningen om psykisk vold samt indsats i forhold til chikane online og på arbejdspladsen. Ligeledes bliver handlingsplaner på menneskehandel, psykisk vold og for LGBTI-personer fremhævet som gode eksempler på danske tiltag.

Anbefalingerne fremhæver dog også områder, hvor Komiteen mener, Danmark bør styrke indsatsen på, herunder fx kønsneutral lovgivning og manglende brug af kvoter for kvinder i ledelse og politik.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard:

- Jeg er tilfreds med, at komitéen anerkender den brede danske indsats og fremhæver os som et af de mest ligestillede lande i verden. Det skyldes ikke mindst vores velfærdssamfund, som gør det muligt for både mænd og kvinder at deltage i samfundet. Men selvom vi er nået langt i Danmark, er vi ikke i mål endnu. Det er ingen lande. Jeg sætter derfor pris på, at komiteen følger op på landenes ligestillingsindsatser, og på komitéens anbefalinger til Danmark, som vi nu på tværs af ministerierne vil gennemgå og vurdere, hvordan vi kan arbejde videre med.

Den 22.-24 februar i år gennemførte Danmark den periodiske dialog med FN’s komité mod diskrimination af kvinder om opfølgningen på CEDAW. Danmark tiltrådte CEDAW-konventionen i 1983. I den sammenhæng forpligtede Danmark sig til løbende at afrapportere og gå i dialog om implementeringen med CEDAW-komitéen, på baggrund af periodiske statusrapporter. Danmark afleverede i marts 2019 sin 9. rapport til komitéen og i marts 2020 indsendte Danmark sin besvarelse på CEDAW-komitéens list of issues, hvor komitéen havde sat fokus på områder, de ønskede uddybet eller fandt mangelfulde.

De periodiske rapporter udarbejdes på tværs af alle ministerier og 14 ministerier samt Grønland og Færøerne deltog i dialogen. Den brede kreds af deltagende ministerier understreger, at ligestillingsindsatser berører en meget bred kreds af ministeriers ressortområder.

CEDAW-komitéens anbefalinger fordeles blandt ansvarlige ministerier, som vil tage stilling til evt. implementering af anbefalingerne. Anbefalingerne er offentligt tilgængelige.