Spring over hovedmenu

NYHED / Ligestilling / 19-03-2021

Ligestillingsministeren deltager i FN’s Kvindekommission

FN’s Kvindekommissions årlige samling afholdes i år virtuelt. Temaet er kvinders deltagelse i beslutningsprocesser samt vold mod kvinder. Ligestillingsminister Peter Hummelgaard deltager på Danmarks vegne.

I disse dage afholdes den årlige samling i FN’s Kvindekommission, CSW, som er det største forum for det globale ligestillingsarbejde, og som normalt tiltrækker flere tusinde ministre, politikere, NGO’er og embedsfolk. I år afholdes samlingen virtuelt. Ligestillingsminister, Peter Hummelgaard, deltager på Danmarks vegne i en række højaktuelle møder og paneler og afgiver det nationale danske indlæg, som afspilles i FN’s Generalforsamling i dag, fredag den 19. marts 2021. På samlingen skal man blandt andet følge op på den handlingsplan, der blev vedtaget på FN’s 4. Verdenskvindekonference i Beijing i 1995.

Ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Trods afgørende fremskridt bekymrer det mig, at vi fortsat ser modstand og tilbagegang mange steder i verden, særligt hvad angår kvinder og pigers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Vi skal også være opmærksomme på, at der siden Beijing er opstået nye ligestillingsudfordringer, som vi ikke kunne have forudset for 26 år siden, for eksempel online vold og chikane. Derfor er det vigtigt, at vi inddrager unge kvinder og mænd i ligestillingsarbejdet og giver dem en platform. Jeg er glad for at kunne dele min taletid ved Danmarks nationale indlæg med FN-ungedelegat, Stine Bang Larsen.

Temaet for årets samling er kvinders deltagelse i beslutningsprocesser samt vold mod kvinder. Særligt samlingens fokus på vold mod kvinder kommer på et vigtigt tidspunkt, da der på tværs af verdens lande er observeret en stigning i vold under COVID-pandemien. FN’s Generalsekretær, António Guterres, har kaldt stigningen for en ’skyggepandemi’ og deltagere i FN’s Kvindekommission inviteres til at dele udfordringer samt gode erfaringer med bekæmpelse af vold.

Ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Pandemien har ramt alle, men særligt de i forvejen allermest udsatte har mærket pandemiens konsekvenser hårdt fx voldsudsatte kvinder. Sådan er det også i Danmark, derfor finansierede regeringen sidste år bl.a. yderligere pladser på landet kriscentre. Desuden har vi styrket indsatsen mod vold mod kvinder de senere år med ny samtykkebaseret lovgivning på voldtægt og lovgivning om psykologisk vold, styrket rådgivningen, ambulante tilbud, træning af personale samt oplysningskampagner.

Ligestillingsministerens tale til FN’s Kvindekommission (Engelsk)