Spring over hovedmenu
To kvinder og to mænd til møde
Beskæftigelses- og ligestillingsministeren skal onsdag i samråd for at redegøre for, hvordan regeringen vil medvirke til at løse problemer med uligeløn mellem kønnene i Danmark.

NYHED / 10-03-2021

Onsdag byder på samråd om uligeløn og § 20-spørgsmål om modregning af indkomster

Beskæftigelses- og ligestillingsministeren er onsdag i Folketinget, hvor han dels er kaldt i samråd om den manglende ligeløn mellem kvinder og mænd, og dels skal besvare et mundligt § 20-spørgsmål om den netop indgåede aftale, der sikrer, at ekstraindtægter i relation til COVID-19 ikke modregnes i pensionen.

Uligeløn og modregning af ydelser er temaerne for beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards arbejde i Folketinget onsdag den 10. marts 2021.

Folketingets Ligestillingsudvalg har kaldt ministeren i samråd, hvor han skal forholde sig til, hvordan regeringen vil biddrage til at løse problemerne med uligeløn mellem kønnene i Danmark.

Derudover skal ministeren besvare et mundtlig § 20-spørgsmål om, hvorfor man kan undgå modregning for ekstra indkomst for corona-relaterede ekstravagter, men ikke for udbetalingen af fx de indefrosne feriemidler. 

Samråd om problemerne med uligeløn mellem kønnene i Danmark

Beskæftigelses- og ligestillingsministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen via overenskomstforhandlingerne på det offentlige område eller andre måder vil bidrage til at løse problemerne med uligeløn mellem kønnene i Danmark, som primært er forårsaget af lønefterslæb hos de kvindedominerede fag i den offentlige sektor?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

Mundtligt § 20-spørgsmål 1061 om modregning af indkomster

Beskæftigelses- og ligestillingsministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Hvad er ministerens holdning til, at den netop indgåede aftale vedrørende »coronahelte« indeholder en tillidsbaseret tro og love-model, hvor borgerne helt enkelt fritages helt eller delvis fra modregning af merindkomster, selv om både indefrosne feriepenge og »coronaheltes« merarbejde registreres og beskattes som helt almindelig indkomst, der ligger til grund for andre myndigheders beregninger, og er den fravalgte tilbagerulning ikke bare et politisk ønske, når der ikke tidligere i teknisk materiale, høringssvar m.v. er nogen myndigheder, eksempelvis skattevæsenet eller Udbetaling Danmark, der har afvist at kunne sikre tilbagerulning af modregningen, og der kort efter kommer en politisk vedtagelse af en enkel og tillidsbaseret tro og love-løsningsmodel via »coronahelte« for de timelønnedes familier, der har oplevet modregning, og der for en stor dels vedkommende er tale om modregning af både coronamerarbejde og af feriepengene?

Spørgsmålet er stillet af Torsten Gejl (ALT).

Læs § 20-spørgsmålet på Folketingets hjemmeside