Spring over hovedmenu
""
Stigningen i ledighed og den delvise nedlukning af beskæftigelsesindsatsen under coronakrisen er temaerne for det samråd i Folketinget, som beskæftigelses- og ligestillingsministeren tirsdag deltager i.

NYHED / 23-03-2021

Tirsdag byder på både samråd og færdigbehandling af lovforslag

Et samråd om langtidsledighed og beskæftigelsesindsatsen under coronakrisen samt en færdigbehandling af et lovforslag om forlængelse af ordninger på syge- og barselsdagpengeområdet er emnerne for ministerens arbejde i Folketinget tirsdag.

Tirsdag den 23. marts 2021 er beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard i Folketinget, hvor han både deltager i et samråd og deltager i færdigbehandlingen af et lovforslag. 

For det første er ministeren blevet kaldt i samråd af Folketingets Beskæftigelsesudvalg, hvor han skal forholde sig til spørgsmål om stigningen i langtidsledigheden og den delvise nedlukning af beskæftigelsesindsatsen under coronakrisen.

For det andet deltager han i anden- og færdigbehandlingen af lovforslaget, L 192, som forlænger tre midlertidige ordninger på syge- og barselsdagpengeområdet, der er indført som følge af covid-19, samtidigt med, at beskæftigelseskravet for selvstændiges ret til syge- og barselsdagpenge lempes. 

Samråd om langtidsledighed og beskæftigelsesindsatsen under coronakrisen

Ministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

 • Vil ministeren oplyse, hvilke tiltag regeringen har taget for at sikre, at de
  mange tusinde nye ledige, især langtidsledige igen får fodfæste på arbejdsmarkedet?
 • Hvordan vil ministeren sikre yderligere hjælp til de tusindvis af nye ledige,
  især langtidsledige, så de kan komme i beskæftigelse, når bl.a. virksomhedspraktik, løntilskud og jobcentrene delvist er lukket ned?
 • Vil ministeren åbne op for yderligere dele af beskæftigelsesindsatsen i job-
  centrene, herunder virksomhedspraktik og løntilskud, så de ledige, herunder
  de langtidsledige ikke kommer længere væk fra arbejdsmarkedet end højst
  nødvendigt?

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Hans Andersen (V), Morten Dahlin (V)
og Anne Honoré Østergaard (V).

Find information om samrådet på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 192 om forlængelse af sygedagpenge

Lovforslaget forlænger tre midlertidige ordninger på syge- og barselsdagpengeområdet, der er indført som følge af covid-19, frem til den 30. juni 2021.

For det første forlænges den midlertidige ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19. For det andet forlænges ligeledes den midlertidige ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af covid-19. For det tredje forlænges ordningen, der giver arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, som er syge eller formodes smittet med covid-19.

Derudover lempes beskæftigelseskravet for selvstændiges ret til syge- og barselsdagpenge, så man ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt, kan ses bort fra perioden 1. december 2020 til 30. april 2021.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside