Spring over hovedmenu
""
Torsdag skal beskæftigelses- og ligestillingsministeren sammen med børne- og undervisningsministeren i samråd om LGBTQ+-elevers trivsel og vilkår i grundskolen.

NYHED / 06-04-2021

Ministerens uge i Folketinget: Tre forslag og to samråd

Tirsdag skal tre forslag behandles. Onsdag byder på samråd om menneskesmugling i Thyborøn. Torsdag er der samråd om LGBT+ elevers trivsel grundskolen. Temaerne er mange for beskæftigelses- og ligestillingsministeren arbejde i Folketinget denne uge.

Folketinget er tilbage efter påsken, og beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard har taget arbejdshandskerne på, når han i denne uge er kaldt i to samråd og deltager i behandlingen af tre forslag på beskæftigelsesområdet.

Tirsdag den 6. april 2021 behandler Folketinget et lovforslag og to beslutningsforslag. Folketinget førstebehandler et lovforslag, L 196, der giver Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) friere rammer i deres investeringer. Derudover førstebehandles et beslutningsforslag, B 107, der pålægger regeringen at sikre, at ATP’s investeringer tager hensyn til både menneskerettigheder og bæredygtighed. Endelig andenbehandles beslutningsforslag 63, som pålægger regeringen at indføre et indirekte objektivt ansvar for arbejdsgivere i chikanesager.

Onsdag den 7. april 2021 er ministeren kaldt i samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg, hvor han skal forholde sig til en sag om menneskehandel ombord på et fiskeskib i Thyborøn.

Torsdag den 8. april 2021 har Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg kaldt både Peter Hummelgaard og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i samråd om LGBTQ+-elevers trivsel i grundskolen.

Lovforslag 196 om ændring af ATP-loven

Formålet med lovforslaget er at forbedre mulighederne for at fastholde ATP som en garanteret livslang pension, der udgør et reelt supplement til folkepensionen.

Med forslaget får ATP’s bestyrelse et større råderum til at investere midlerne mod et forventet højere afkast. Samtidig får ATP’s bestyrelse klare rammer for, hvornår bonus kan tildeles alene til pensionisterne. ATP’s bestyrelse får med forslaget og mulighederne for yderligere risiko for en del af investeringerne samtidig større mulighed for at fortsætte med ansvarlige investeringer.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2021.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 107 om hensyntagen til menneskerettigheder og bæredygtighed i ATP's investeringer

Med beslutningsforslaget lægges der op til, at ATP skal pålægges at udfase sine investeringer i selskaber inden for kul-, olie- og gassektoren inden 2023, så ATP fremover ikke må have investeringer i selskaber, der får mere end fem procent af sin omsætning fra olie, kul og gas.

Derudover skal ATP pålægges at referere eksplicit til Parisaftalens målsætning om at arbejde for at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5 grader i sin investeringspolitik, ligesom ATP’s investeringsarbejde skal indrettes herefter.

Endelig skal ATP pålægges at trække investeringer ud af virksomheder, der handler med våben og andet militært udstyr til nationer, der fører krig i strid med folkeretten.

Beslutningsforslaget er fremsat af Rasmus Nordqvist (SF), Karsten Hønge (SF) og Jacob Mark (SF).

Læs mere om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 63 om indirekte objektivt ansvar for arbejdsgivere i chikanesager

Med beslutningsforslaget lægges der op til, at der indføres et indirekte objektivt ansvar, så arbejdsgivere kan holdes ansvarlige for chikane, som udøves af kolleger, ledere, kunder, klienter eller andre, og som kunne være undgået med passende forholdsregler på arbejdspladsen.

Beslutningsforslaget er fremsat af Pernille Skipper (EL), Jette Gottlieb (EL), Christian Juhl (EL), Victoria Velasquez (EL) og Mai Villadsen (EL).

Læs mere om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Samråd om menneskehandel ombord på et fiskeskib i Thyborøn.

Beskæftigelses-og ligestillingsministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Hvad mener ministeren om sagen om menneskehandel ombord på et fiskeskib på havnen i Thyborøn?
  • Hvad vil ministeren gøre for, at der hurtigere og mere effektivt bliver grebet ind i sager som denne?
  • Hvad kan der gøres for, at myndighederne samarbejder bedre om håndtering af sager som den beskrevne i fremtiden?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

Samråd om LGBT+ elevers trivsel i grundskolen

Beskæftigelses og-ligestillingsministeren og børne- og undervisningsministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Ministrene bedes give en status på LGBT+ handlingsplanen, inkl. de enkelte indsatser relateret til børn, herunder:
    • hvilke initiativer regeringen allerede har sat i gang for at forbedre LGBT+ elevers trivsel
    • hvilke initiativer ligestillingsministeren som koordinerende minister planlægger at sætte i gang på baggrund af tallene og konklusionerne i rapporten.
  • Ministrene bedes endvidere oplyse, om ministrene mener, at det nuværende undervisningsmateriale og den nuværende seksualundervisning i tilstrækkelig grad skaber ligestilling blandt forskellige seksuelle orienteringer og forskellige kønsidentiteter og giver danske elever et tilstrækkeligt kendskab hertil.
  • Herudover bedes ministrene komme med deres vurdering af de politiske anbefalinger i rapporten

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra udvalget.

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside