Spring over hovedmenu
""
I det første halvår af 2022 bliver det muligt at framelde sig efterlønsordningen og få sine indbetalte bidrag udbetalt kontant og skattefrit. Det fremgår af et lovforslag, som Folketinget behandler torsdag.

NYHED / 29-04-2021

Torsdag behandler Folketinget et lovforslag og to beslutningsforslag på beskæftigelsesområdet

Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag, afskaffelse af ret til ydelser for personer med tilknytning til bandemiljøet og udvidet brug af kønsopdelte lønstatistikker er emnerne for et lovforslag og to beslutningsforslag, der behandles i Folketinget torsdag.

Torsdag den 29. april 2021 er beskæftigelsesområdet på dagsordenen i Folketingssalen, når et lovforslag og to beslutningsforslag skal behandles.

Folketinget andenbehandler lovforslag L 183, der giver mulighed for, at personer, som har indbetalt efterlønsbidrag, kan vælge at framelde sig efterlønsordningen og få sine indbetalte bidrag udbetalt kontant og skattefrit i 1. halvår af 2022.

Ligeledes skal to beslutningsforslag behandles. Folketinget førstebehandler et beslutningsforslag, B 152, der pålægger regeringen at fremsætte lovgivning om, at personer som deltager i bandekriminalitet skal fratages retten til offentlige ydelser. Derudover andenbehandles forslaget B 106, som pålægger regeringen at udvide reglerne for, hvilke virksomheder som er omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik i ligelønsloven.

Lovforslag 183 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i 2022

Med lovforslaget får personer, som har indbetalt efterlønsbidrag, og som ikke tidligere har valgt at få bidragene udbetalt, mulighed for at melde sig ud af efterlønsordningen og få sine indbetalte bidrag udbetalt kontant og skattefrit. Muligheden omfatter også fleksydelsesordningen. Det gælder i perioden fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 for personer, der pr. 1. januar 2022 endnu ikke har nået efterlønsalderen.

Lovforslaget udmønter en del af aftalen om tidlig pension fra oktober 2020, hvor aftalepartierne blandt andet var enige om, at der skulle være gode muligheder for at ændre sin beslutning om tilbagetrækning i lyset af indførslen af tidlig pension pr. 1. januar 2022.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 152 om at fratage bandekriminelle retten til offentlige ydelser

Med beslutningsforslaget lægges der op til, at personer med tilknytning til bandemiljøet skal fratages retten til offentlige ydelser, hvis de står i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED), som også betegnes politiets banderegister.

Beslutningsforslaget er stillet af Peter Skaarup (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Morten Messerschmidt (DF).

Læs om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 106 om udvidelse af reglerne for kønsopdelt lønstatistik

Med beslutningsforslaget lægges der op til at udvide reglerne for, hvilke virksomheder som er omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik i ligelønsloven, så alle virksomheder med ansatte svarende til mindst 10 fuldtidsbeskæftigede, heraf mindst 3 mænd og 3 kvinder, skal være omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik.

Beslutningsforslaget er fremsat af Astrid Carøe (SF), Karsten Hønge (SF) og Jacob Mark (SF).

Læs om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside