Spring over hovedmenu
""
Retten til at begynde på en faglært uddannelse og modtage 110 procent dagpenge under uddannelsen forlænges til at gælde i hele 2022. Det fremgår af lovforslag 231, som Folketinget førstebehandler tirsdag.

NYHED / 11-05-2021

Ministeren i Folketinget til lovbehandling og besvarelse af § 20-spørgsmål

Forlængelse af retten til 110 procent dagpenge, friere investeringer for ATP samt forlængelse af både suspension af dagpengeforbruget og suspension af 225-timersreglen. Det er temaerne for de fire lovforslag, Folketinget behandler tirsdag. Onsdag besvarer ministeren et mundtligt § 20-spørgsmål om ressourceforløb.

I denne uge er beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard i Folketinget til behandling af fire lovforslag og besvarelse af et mundtligt § 20-spørgsmål.

Tirsdag den 11. maj 2021 byder på lovbehandling, når fire lovforslag på beskæftigelsesområdet skal behandles. Folketinget førstebehandler lovforslaget, L 231, der forlænger retten til at påbegynde en uddannelse til 110 procent dagpenge med yderligere et år, så retten også gælder i hele 2022. Derudover andenbehandles lovforslag, L 196, som giver Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) friere rammer i sine investeringer. Endelig færdigbehandles to lovforslag. Det ene lovforslag, L 218, forlænger suspensionen af dagpengeforbruget og retten til sygedagpenge, mens det andet, L 219, forlænger suspensionen af 225-timers reglen.

Onsdag den 12. maj 2021 skal ministeren svare på et mundtligt § 20-spørgsmål, S 1484, om sagsbehandlingen for borgere i ressourceforløb.

Lovforslag 231 om forlængelse af retten til 110 procent dagpenge under uddannelse

Med lovforslaget forlænges retten til 110 procent dagpenge under uddannelsesløft, så man også i hele 2022 kan påbegynde en erhvervsuddannelse på forhøjede dagpenge inden for fag, hvor der er behov for arbejdskraft.

Lovforslaget udmønter dele af aftalen om yderligere forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst de mindre erhvervsdrivende, indgået i februar 2021.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 196 om ændring af ATP-loven

Formålet med lovforslaget er at forbedre mulighederne for at fastholde ATP som en garanteret livslang pension, der udgør et reelt supplement til folkepensionen.

Med forslaget får ATP’s bestyrelse et større råderum til at investere midlerne mod et forventet højere afkast. Samtidig får ATP’s bestyrelse klare rammer for, hvornår bonus kan tildeles alene til pensionisterne. ATP’s bestyrelse får med forslaget og mulighederne for yderligere risiko for en del af investeringerne samtidig større mulighed for at fortsætte med ansvarlige investeringer.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2021.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 218 om forlængelse af suspension af dagpengeforbruget og ret til sygedagpenge

Med lovforslaget forlænges suspensionen af dagpengeforbruget frem til den 30. juni 2021. Derudover forlænges sygedagpengeperioden med to måneder for personer, der ellers ikke kan få forlænget deres ret til sygedagpenge. Det betyder, at ingen sygedagpengemodtagere vil overgå til jobafklaringsforløb til og med den 30. juni 2021.

Lovforslaget udmønter dele af den samlede rammeaftale for genåbningen af Danmark af 22. marts 2021 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 219 om forlængelse af 225-timersreglen

Med lovforslaget forlænges suspensionen af 225-timersreglen frem til den 30. juni 2021. 225-timersreglen betyder, at modtagere af kontanthjælp kan få nedsat deres ydelse, hvis de ikke har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Lovforslaget udmønter dele af den samlede rammeaftale for genåbningen af Danmark fra 22. marts 2021 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Mundtligt § 20-spørgsmål 1484 om ressourceforløb

Ministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Hvilke initiativer vil ministeren tage for at forhindre meningsløse arbejdsprøvninger og beskæftigelsesindsatser, således at man f.eks. ikke fragter borgere til og fra deres bopæl, for at de kan indgå i en form for arbejdsprøvning i 2 timer, når der ligger et lægefagligt skøn, der skønner, at dette blot vil forværre tilstanden?

Spørgsmålet er stillet af Karsten Hønge (SF).

Læs § 20-spørgsmålet på Folketingets hjemmeside