Spring over hovedmenu
""
Folketinget færdigbehandler tirsdag et lovforslag, der gør det muligt at framelde sig efterlønsordningen og få sine indbetalte bidrag udbetalt kontant og skattefrit i det første halvår af 2022.

NYHED / 03-05-2021

Ministerens uge i Folketinget: Tre lovforslag og tre samråd

I denne uge behandler Folketinget tre lovforslag om henholdsvis skattefri udbetaling af efterlønsbidrag, forlængelse af suspension af dagpengeforbruget og suspension af 225-timers-reglen. Derudover skal ministeren i tre samråd, der handler om henholdsvis tilsyn i sag om menneskehandel på fiskeskib, konfliktramte virksomheders mulighed for lønkompensation samt mindskning af uligeløn mellem kønnene.

Temaerne er mange, når beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards i denne uge deltager i tre samråd og behandlingen af tre lovforslag i Folketinget.

Mandag den 3. maj 2021 er ministeren kaldt i samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg, hvor han skal forholde sig til spørgsmål om tilsyn i forbindelse med en sag om menneskehandel ombord på et skib i Thyborøn.

Tirsdag den 4. maj 2021 behandler Folketinget tre lovforslag på beskæftigelsesområdet. Folketinget færdigbehandler lovforslag 183, der giver mulighed for, at personer, som har indbetalt efterlønsbidrag, kan vælge at framelde sig efterlønsordningen og få sine indbetalte bidrag udbetalt kontant og skattefrit i 1. halvår af 2022. Derudover førstebehandles to lovforslag om beskæftigelsesindsatsen under corona-nedlukningen. Det ene lovforslag, L 218, forlænger suspensionen af dagpengeforbruget og retten til sygedagpenge, mens det andet, L 219, forlænger suspensionen af 225-timers-reglen.

Onsdag den 5. maj 2021 er Hummelgaard kaldt i to samråd. Det ene samråd foregår i Folketingets Beskæftigelsesudvalg og handler om konfliktramte virksomheder og lønkompensation. Det andet afholdes i Folketingets Ligestillingsudvalg, hvor ministeren skal forholde sig til uligeløn mellem kønnene på arbejdsmarkedet.

Lovforslag 183 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i 2022

Med lovforslaget får personer, som har indbetalt efterlønsbidrag, og som ikke tidligere har valgt at få bidragene udbetalt, mulighed for at melde sig ud af efterlønsordningen og få sine indbetalte bidrag udbetalt kontant og skattefrit. Muligheden omfatter også fleksydelsesordningen. Det gælder i perioden fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 for personer, der pr. 1. januar 2022 endnu ikke har nået efterlønsalderen.

Lovforslaget udmønter en del af aftalen om tidlig pension fra oktober 2020, hvor aftalepartierne blandt andet var enige om, at der skulle være gode muligheder for at ændre sin beslutning om tilbagetrækning i lyset af indførslen af tidlig pension pr. 1. januar 2022.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 218 om forlængelse af suspension af dagpengeforbruget og ret til sygedagpenge

Med lovforslaget forlænges suspensionen af dagpengeforbruget frem til den 30. juni 2021. Derudover forlænges sygedagpengeperioden med to måneder for personer, der ellers ikke kan få for-længet deres ret til sygedagpenge. Det betyder, at ingen sygedagpengemodtagere vil overgå til jobafklaringsforløb til og med den 30. juni 2021.

Lovforslaget udmønter dele af den samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark af 22. marts 2021 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 219 om forlængelse af 225-timers-reglen

Med lovforslaget forlænges suspensionen af 225-timers-reglen frem til den 30. juni 2021. 225-timersreglen betyder, at modtagere af kontanthjælp kan få nedsat deres ydelse, hvis de ikke har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Lovforslaget udmønter dele af den samlede rammeaftale for genåbningen af Danmark fra 22. marts 2021 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Samråd om menneskehandel på fiskeskib i Thyborøn

Ministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Hvad mener ministeren om sagen?
  • Hvad vil ministeren gøre for, at der hurtigere og mere effektivt bliver grebet ind i sager som denne?
  • Hvad kan der gøres for, at myndighederne samarbejder bedre om håndtering af sager som den beskrevne i fremtiden?

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

Samråd om konfliktramte virksomheder og lønkompensation

Ministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål.

  • Kan ministeren redegøre for, om regeringens beslutning om at afskære konfliktramte virksomheder fra lønkompensation var afstemt med arbejdsmarkedets parter, jf. ministerens udtalelser i maj 2020?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Naser Khader (KF) og Niels Flemming Hansen (KF).

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

Samråd om uligeløn mellem kønnene på arbejdsmarkedet

Ministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål

  • Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil bidrage til at mindske uligelønnen mellem kønnene, der primært er forårsaget af et lønefterslæb hos de kvindedominerede fag?
  • Vil ministeren herudover redegøre for sin holdning til, at overenskomstforhandlingerne på det offentlige område ikke lykkedes med at mindske løngabet mellem de kvinde- og mandsdominerede fag, men derimod reproducerer det lønhierarki, der blev politisk indført med tjenestemandsreformen i 1969, jf. Rapporten ”Kvindefag i historisk skruetvinge – en analyse af tjenestemandsreformens betydning for hierarkiet i de offentlige lønninger fra 1969 til 2019”, Institut for Menneskerettigheder, 2020?

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL)

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside