Spring over hovedmenu
""
Ressourceforløb afskaffes for seniorer og alle andre får kortere forløb med mere indhold. Det fremgår af lovforslag L 209, der andenbehandles tirsdag og færdigbehandles torsdag i denne uge.

NYHED / 25-05-2021

Tre forslag behandles i Folketinget i denne uge

Folketinget behandler i denne uge et lovforslag om bedre ressourceforløb, et beslutningsforslag om anonymisering af jobsøgninger og et borgerforslag om forældres ret til pasning af børn ved almindelig sygdom.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard er i denne uge i Folketinget, når to forslag på beskæftigelsesområdet og et forslag på ligestillingsområdet skal behandles.

På beskæftigelsesområdet skal Folketinget behandle et lovforslag, L 209, der justerer ressourceforløbsordningen samt indfører en wildcardordning for veteraner på førtidspension. Lovforslaget andenbehandles tirsdag den 25. maj 2021 og færdigbehandles torsdag den 27. maj 2021.

Derudover færdigbehandles et borgerforslag om at give forældre mulighed for at passe eget sygt barn ved almen sygdom i den tid, barnet er sygt.  Borgerforslaget fik de 50.000 støtteerklæringer, som er påkrævet, og er på den baggrund blevet fremsat som beslutningsforslag B 163 i Folketinget.

Endelig færdigbehandles et beslutningsforslag på ligestillingsområdet, B 117, som pålægger regeringen at sikre, at alle ansøgninger til offentlige stillinger anonymiseres.

Lovforslag L 209 om bedre ressourceforløb

Med lovforslaget justeres ressourceforløbsordningen, så flere personer i ressourceforløb får den rette og tidlige indsats, som skal hjælpe dem videre mod job eller uddannelse. Lovforslaget justerer samtidigt reglerne for social pension, så tidligere udsendte med PTSD og PTSD-lignende lidelser undtages fra reglerne om frakendelse af førtidspension i tilfælde af varigt forbedret arbejdsevne.

Lovforslaget udmønter dels Aftale om bedre ressourceforløb fra december 2020 om justeringer af ressourceforløbsordningen, dels initiativ om wildcard til veteraner på førtidspension.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag B 163 om forældres ret til pasning af deres børn ved almen akut sygdom

Med beslutningsforslaget lægges der op til at give forældre med et sygt barn op til 12 år ret til at passe deres barn til det er rask ved almen akut opstået sygdom, mens de i stedet for løn kan modtage en kompensation på knap 80 pct. af dagpengesatsen.

Der er tale om et borgerforslag, som inden for den fastsatte frist har opnået 50.000 støttetilkendegivelser fra borgere, som det kræves for at få forslaget fremsat og behandlet som beslutningsforslag i Folketinget.

Borgerforslaget er fremsat som beslutningsforslag 163 af Leif Lahn Jensen (S), Peter Skaarup (DF), Karsten Hønge (SF), Andreas Steenberg (RV), Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Peter Seier Christensen (NB), Ole Birk Olesen (LA), Torsten Gejl (ALT), Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Susanne Zimmer (UFG). Det er dog ikke ensbetydende med, at de støtter forslaget. Det kan også være udtryk for, at de bakker op om selve borgerforslagsordningen.

Læs mere om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag B 117 om anonymisering af jobansøgninger til offentlige stillinger

Med beslutningsforslaget lægges der op til, at der skal indføres en obligatorisk praksis om, at ansøgninger til offentlige stillinger anonymiseres. Anonymisering af ansøgninger betyder, at personlig information om kandidaten fjernes fra ansøgningen, inden vurderingen af kandidaterne går i gang.

Beslutningsforslaget er fremsat af Sikandar Siddique (UFG), Uffe Elbæk (UFG) og Susanne Zimmer (UFG).

Læs mere om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside