Spring over hovedmenu

NYHED / 02-06-2021

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for april 2021

Efter omtrent uændret ledighed seks måneder i streg, steg ledigheden en smule i april måned med 1.300 fuldtidspersoner, så der i april var 130.700 ledige. Det svarer til 4,6 procent af arbejdsstyrken. 

Danmarks Statistik peger på, at blandt andet den nye ferielovgivning kan have øget det samlede ledighedsniveau i april måned.  

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: 

- Den sæsonkorrigerede ledighed stiger lidt i april, men vi kan se i de daglige ledighedstal fra Jobnet, at ledighedstallet i maj måned var nede på samme niveau som før nedlukningen i foråret 2020. Det er positivt, at vores arbejdsmarked er så godt i stand til at rejse sig igen.

- Regeringen fører en aktiv finanspolitik, hvor vi investerer i at bevare arbejdspladser og få ledige tilbage i job. Samtidig har vi med hjælpepakker, herunder lønkompensation, og udbetaling af feriepenge holdt gang i økonomien og hjulpet til, at virksomhederne relativt hurtigt kan komme tilbage i omdrejninger ved den gradvise genåbning.

- Men vi er ikke i mål. Der er fortsat brancher og områder i landet, som er særlig hårdt ramt. Det drejer sig om fx luftfarten og hele oplevelsesøkonomien. Vi har netop aftalt en sommerpakke, som skal hjælpe de hårdt trængte brancher og især i storbyerne.

- Vi har også fortsat udfordringer med langtidsledigheden. Derfor glæder jeg mig over, at vi netop har landet en bred politisk aftale for langtidsledige, hvor knap 160 mio. kroner skal styrke og forbedre langtidslediges muligheder for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.